Vårdbiträde

Vårdbiträde

Utbildningen till Vårdbiträde vänder sig till dig som tycker om att arbeta med människor och som vill arbeta inom vård och omsorg.

Detta är en utbildning för dig som

 • är intresserad av vård- och omsorgsarbete
 • vill ha en utbildning där teori och praktik varvas och som ger möjlighet till arbete inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg och handikappomsorg
 • har kunskaper i svenska motsvarande grundskolan årskurs 9
 • är över 18 år

Att arbeta som vårdbiträde

Vårdbiträde är ett bristyrke och du har därför stor möjlighet att få jobb efter fullgjorda studier. Som vårdbiträde arbetar du med omvårdnad av människor inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg eller inom handikappomsorgen. Omvårdnad innebär att hjälpa människor med vardagliga praktiska uppgifter som de själva inte klarar av. Det handlar om stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, om hushållsuppgifter, sociala och administrativa uppgifter. Arbetsförhållandena kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av omsorg man arbetar inom. Det kan ibland vara ett arbete som innehåller tunga lyft, och det kan bitvis vara stressigt. Ofta ingår man i ett arbetslag och jobbar enligt ett rullande schema alla dagar i veckan. 

Att studera till vårdbiträde på Sundsgårdens Folkhögskola

Utbildningen är en profilkurs och innehåller kurser som motsvarar det nationella yrkespaketet för vårdbiträde inom Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen ger dig därmed kompetens att arbeta som vårdbiträde inom vård och omsorg samt inom hälso- och sjukvård. Du ges också möjlighet att bli behörig i Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1.
 
Hos oss skapar vi en trygg lärmiljö, där du träffar engagerade och erfarna lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård- och omsorgsarbete. Vi arbetar tillsammans för att du ska känna motivation för dina studier, men framförallt för din framtida yrkesroll. På skolan finns stor tillgång till olika pedagogiska lärverktyg och vi arbetar med språkstödjande och ämnesöverskridande undervisning.
 
Hos oss får du lärarledd klassrumsundervisning där teori och praktik varvas genom hela utbildningen. Vi har ett metodrum där praktiska moment tränas. Minst 15% praktik ingår i utbildningen och praktiken förläggs under dagar, kvällar eller helger på heltid.
 
Under den första perioden av utbildningen läser du en orienteringskurs i yrkessvenska och kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Detta ger en bra inblick i ditt nya yrkesval. Under utbildningen får du också en övergripande förståelse för hälsobegreppet och fördjupad kunskap om ett etiskt förhållningssätt inom vård- och omsorgsarbete.

Examen och intyg

Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.

Utbildningens mål är att du får

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsvariationer.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • en helhetssyn på människan och förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera din arbetsprocess.
 • hos oss kan du få grundläggande behörighet genom att komplettera med att läsa allmänna ämnen under ytterligare ett år.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde

Kurser:                                                                                                               
Hälsopedagogik                                                          
Medicin 1                                                                      
Etik och människans livsvillkor                                   
Psykiatri 1                                                                                                       
Psykologi 1                                                                     
Specialpedagogik                                                       
Vård- och omsorgsarbete 1                                        
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  
Samhällskunskap 1a1                                                     

Kurstid

3 terminer heltid.

Lovdagar
Höstlov vecka 44, 2020
Sportlov vecka 8, 2021
Påsklov vecka 13, 2021
Sommarlov vecka 23–32, 2021
Höstlov vecka 44, 2021

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN (gymnasial nivå). Du tar själv kontakt med CSN.

Kostnader

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1600 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Antagningsvillkor

 • Du har kunskaper i svenska motsvarande grundskolan årskurs 9
 • Du har goda kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper är meriterande.
 • Behöriga sökande kallas till antagningsintervju. Urval sker efter intervju samt antagningsprov.
 • Till ansökan ska bifogas ett personligt brev och grundskolebetyg eller motsvarande.

Sista ansökningsdag
31 maj

Boende

Det finns möjlighet att bo på skolans internat.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Elna Nilsson
Elna Nilsson

Skriv ut

Dela sida

Yrkesutbildningar