Behörigheter

Behörigheter

All högskoleutbildning kräver grundläggande behörighet. Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Det finns även möjlighet att bli behörig genom att ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Du kan bli grundläggande behörig efter studier på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier. För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla ett omfattningskrav och ett innehållskrav.

Omfattningskrav

Grundläggande behörighet får du om du vid folkhögskolan studerat på Allmän kurs och fullgjort något av nedanstående fyra alternativ:

  • Du studerar tre år på folkhögskolan.
  • Du studerar två år på folkhögskola och har studerat minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
  • Du studerar två år på folkhögskola och har grundskola och minst ett års yrkesverksamhet.
  • Du studerar ett år på folkhögskola och har studerat på gymnasieskola eller komvux minst två år.

Innehållskrav till högskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser:

Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1

Innehållskrav till yrkeshögskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1

Omfattningen av studierna ska sammantaget med tidigare studier/arbete motsvara tre års studier på gymnasienivå enligt någon av alternativen ovan. Den kortaste tiden du kan studera på folkhögskola för att få grundläggande behörighet är dock ett läsår på Allmän kurs.

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida