Alkohol- & drogpolicy

Alkohol- & drogpolicy

Rökning

Rökning är tillåtet utomhus på de platser som vi anvisar. Alla måste ta sitt ansvar och upprätthålla en bra miljö så att inte fimpar sprids och askkoppar blir överfulla.

Sundsgården är en drogfri skola

Allt nyttjande och innehav av alkohol, narkotika och andra droger är helt förbjudet på skolan. Drogförbudet gäller även i samband med studieresor, utflykter, studiebesök, kvällsarrangemang och liknande som anordnas i skolans regi. Studerande som bryter mot reglerna riskerar att avstängas från skolan.

Vi vill vara ett stöd för människor som tidigare har haft missbruksproblem eller har negativa erfarenheter av till exempel alkohol i sin omgivning. För att antas till studier på Sundsgårdens folkhögskola krävs drogfrihet. Det åligger dig att påvisa din drogfrihet. Särskilda överenskommelser om detta kan skrivas mellan dig och skolan.

Vid misstanke om missbruk av narkotika, även utanför skolan och under undervisningsfri tid, kan skolan kräva drogtest. Om du vägrar gå med på drogtest räknas det som ett positivt resultat. Ett positivt drogtest leder till omedelbar avstängning från skolan. Du är då välkommen att söka på nytt till kommande termin. Då kan det vid antagning bli aktuellt med speciella regler för att följa upp droganvändning, exempelvis krav på regelbundna drogtester på egen bekostnad.

Avstängning

Den grundläggande attityden från Sundsgården är att på alla sätt stödja dig för du ska kunna fullfölja dina studier. Ibland blir det dock nödvändigt att vidta åtgärder som visar att vi menar allvar med de uppsatta reglerna. Grova eller upprepade brott mot våra skolregler kan leda till i första hand avstängning och i värsta fall avskiljande från undervisningen. Brott mot drogpolicyn kan vara ett sådant brott.

Skriv ut

Dela sida

Läs mer

Skriv ut

Dela sida