Integritetspolicy

GDPR för studerande på Sundsgårdens folkhögskola

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter Sundsgårdens folkhögskola behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information om hur vi behandlar dina uppgifter.

Sundsgårdens folkhögskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att gå en kurs på Sundsgården är Sundsgården skyldig att behandla de personuppgifter som beskrivs nedan.

Behandling

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress och e-postadress samt andra uppgifter som du lämnat till skolan.

Syften

Sundsgården har myndighetskrav att behandla dina personuppgifter i samband med dina studier. Vi behandlar också uppgifter som du själv lämnat och som har relevans för dina studier på Sundsgården.

Myndigheter och samarbetspartners Uppgifterna kan ligga hos oss eller hos myndigheter och samarbetspartners.

Här är några exempel:

  • Schoolsoft är folkhögskolornas samarbetspartner för elevadministration. Där ingår bland annat närvarohantering, studieomdömen och uppgifter till nedanstående samarbetspartners.
  • Statistiska Centralbyrån (SCB)- statistik på både individnivå och gruppnivå
  • Folkbildningsrådet – statistik kring sökande/kurs
  • CSN – uppgifter om kursregistreringar, frånvaro och studieresultat.
  • Arbetsförmedling (AF) – för de deltagare som går på kurser finansierade av AF eller på annat sätt är knuten till AF.
  • SPSM – då skolan gör en kollektiv ansökan till bidrag för samverkanskurser kan personuppgifter lämnas.
  • Försäkringskassan – för de deltagare som på något sätt är knuten till AF, tex. får lov att studera vid sjukskrivning
  • Office 365 (ex. mejl, dokumenthantering)
  • Cicero (Biblioteksprogram)
  • Samarbetspartners – om kursen genomförs i samarbete med t.ex. en kommun kan personuppgifter lämnas.

Sociala medier

Personuppgifter som t.ex. namn, foton och film kan publiceras internt på skolan samt på skolans sociala kanaler och i trycksaker av informativ karaktär. För dessa kanaler får du godkänna separat att vi använder dina personuppgifter.

Om du vill att vi slutar använda personuppgifter i sociala kanaler kontakta gdpr.anmalan@sundsgarden.se Då använder vi inte längre dina personuppgifter när vi tar fram nytt informationsmaterial. Vi kommer också att ta bort dig ur existerande material i den mån det är möjligt.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras och behandlas under så lång tid som det är nödvändigt. Sundsgården har myndighetskrav att lagra dina personuppgifter, t ex omdömen, efter att du avslutat dina studier på skolan.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter inte är rätt behandlade kontaktar du: gdpr.anmalan@sundsgarden.se

Du kan också vända dig till Datainspektionen.

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida