Utbildningsbevis

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis Grunden

Sundsgården har möjlighet att utfärda utbildningsbevis för uppnådd kunskapsnivå motsvarande grundskolekompetens.

Vid kursstart ska principerna för bedömning av studieresultat gås igenom med de studerande. I mentorssamtal ska den studerande fortlöpande få reda på hur studierna fungerar. Kursföreståndaren ansvarar för detta arbete.

Efter din första termin görs en preliminär bedömning av alla dina lärare gemensamt. I slutet av din andra termin görs den slutliga bedömningen av alla dina lärare gemensamt. Därefter utformas utbildningsbeviset av din kursföreståndare.

Utbildningsbevis yrkesutbildning

Kriterierna följer ”Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande”. I kursbeskrivningen ska framgå vilka nivåer kursen kan uppnå. I utbildningsbeviset kan anges en lägre nivå som resultat av studierna.

Vid kursstart ska principerna för bedömning av studieresultat gås igenom med de studerande. I mentorssamtal ska den studerande fortlöpande få reda på hur studierna fungerar med tanke på referensramens nivåer. Kursföreståndaren processansvarig.

Vid konferens med arbetslaget i januari görs preliminär bedömning enligt kriterierna. Under maj månad görs den slutliga bedömningen av arbetslaget. Det görs i två steg – konferens med ”ångervecka”. Därefter utformas utbildningsbeviset av kursföreståndaren. Biträdande rektor är processansvarig. Utbildningsbevis utfärdas för närvarande för Teaterpedagoger och Assistenter. 

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida