Seniorakademin 55+ Två dagar i veckan

Seniorakademin 55+ Två dagar i veckan

Kursen vänder sig till dig som är 55 år eller äldre och vill fortsätta lära och utvecklas. Du behöver inte ha någon speciell behörighet för att söka till kursen. Vi vänder oss till dig som är arbetsfri, har pension och är nyfiken på ett nytt skede i livet.

Kursinnehåll

På Seniorakademin 55+ läser vi en rad allmänna ämnen som historia, samhällskunskap, konst, livsåskådning och svenska. Dessutom finns vissa år musik, naturvetenskap och engelska. Linjens innehåll förändras och varieras i samråd med deltagarna och är beroende på de lärare som jobbar på linjen just det året. Här finns inga betygs- eller examenskrav, men om man så önskar kan man få ett intyg efter avslutad kurs.

Lektionerna anknyter ofta till ett årstema som gruppen och lärarna i arbetslaget arbetar fram tillsammans. Exempel på sådana teman kan vara: Sverige och svensk konsthistoria, Vad är klassiskt? eller en epok som 1800-talet. Det förekommer både föreläsningar, samtal och övningar. Det kan vara konstföreläsningar som illustreras med bildspel och musikexempel.

Under kursen gör vi också studiebesök och dagsutflykter av olika slag, inte minst besök på museer. Det kan också bli en eller annan fågelexkursion. Ofta bryter vi av all undervisning under några veckor på vårterminen för att jobba med temat gränsöverskridande och folkhögskolemässigt. De innebär att kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sig, och arbeta självständigt – kanske inför en planerad skolresa.

Mål

Mål för kursen är det livslånga lärandet, generationsmöten och inte minst en trevlig, social samvaro. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde, och att alla har olika livserfarenheter som berikar samvaron och kursinnehållet.

Kostnader/Avgifter

Du betalar 1090 kr varje termin som täcker litteratur, kopiering, kaffe och en del skolgemensamma avgifter. Kostnader för studie- och museibesök och för dig som önskar en gemensam skolresa tillkommer. Det finns också möjlighet att äta lunch på skolan.

Kurstid och ansökan

Du är på skolan två dagar i veckan, för närvarande tisdagar och torsdagar. Till detta kommer exempelvis temadagar som kan ligga på andra dagar.

Skicka in din ansökan helst före den 15 maj. Klicka på knappen TILL ANSÖKAN.


Seniorakademin 55+ En dag i veckan


Läs mer om endagarskursen här!Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Lena Henningsson

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser