Läkande skrivande

Läkande skrivande

Kursdatum: 5-9 augusti

Läkande skrivande – det skrivna ordets kraft och möjligheter

2024-04-15
Obs, kursen är fulltecknad.

Under denna sommarkurs utforskar vi metoden Expressive writing –uttrycksfullt skrivande och den forskning som finns inom området i USA. I ett expressivt skrivande står självutforskande i centrum.

Att skriva uttrycksfullt är en resa, och som innebär djupt lyssnande. Det finns många fördelar som en djup och kraftfull skrivpraktik kan medföra, som vi ägnar oss åt i denna form av skrivande, och som har många namn: läkande, helande, reflekterande, terapeutiskt, expressivt eller uttrycksfullt skrivande. Hur vi genom olika tillvägagångsätt kan komma åt, undersöka och släppa det innersta jaget fritt, för att få tillgång till de djupaste sanningarna och insikternaoch där skrivandet kan bli en vän och ett verktyg på vägen framåt.

Vi provar på olika skrivövningar och samtalar om upplevelsen av att skriva, där fokus ligger på efterreflektionsskrivning, vad som uppkom ur skrivandet och hur det kändes.  Att titta tillbaka på var du har varit kan avslöja de framsteg du har gjort, vägar som kan leda dig tillbaka till dig själv.  Intressanta mönster dyker ofta upp när vi tar oss tid att reflektera och granska. Detta arbete öppnar upp för möjligheter till återspegling och förändring. Här är processen det centrala och inte resultatet, och där vi utforskar det skrivna ordets kraft och läkande möjligheter.

Denna skrivprocessen kan också handla om att bli bevittnad och bekräftad i grupp. Det kan finnas fördelar med att dela den reflekterande skrivprocessen i grupp, då det goda samtalet och skrivande av detta slag hör ihop, som kan stärka och lyfta oss i processen. Under denna vecka gör vi en djupare resa, där målet är att skapa något meningsfullt.

Det ställs inga krav på förkunskaper. Ta gärna med egen dator.

Kursledaren: Emelie Hill Dittmer är terapeutisk skrivpedagog, journalist och författare till Skriv för att läka – En guide i reflekterande skrivande. Hon har mångårig erfarenhet av läkande skrivprocesser både i England och Sverige, och såväl med grupper som genom individuell handledning, bland annat från Österlens folkhögskola och anhöriggrupper inom Simrishamns kommun.

För mer info om Emelie Hill Dittmer: emeliehdittmer.com

Kostnad: 5 950 kr för kost och logi (endast måltider 3 250 kr).


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Hanna Karlsson

Skriv ut

Dela sida

Alla våra sommarkurser