Vård och omsorg

Vård och omsorg

Om du har funderat på att arbeta med människor inom vård och omsorg är detta utbildningen för dig. Vård och omsorg är ett yrkesprogram inom vård- och omsorgscollege, där du efter avslutad utbildning har de kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska inom hälsovård, sjukvård och socialtjänst. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg, hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning och utvecklar din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Utbildningen kommer också ge dig färdigheter att utöva de arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg, såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsarbete, administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Utbildningen varvas med teori och arbetsplatsförlagt lärande, där du får möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper, yrkesidentitet, och får dig att reflektera över kommande yrkeskultur/gemenskap på en arbetsplats. Utbildningen är uppdelad i programgemensamma ämnen och valbar programfördjupning.

Utbildningen kommer också ge dig färdigheter att utöva de arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg, såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsarbete, administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Utbildningen varvas med teori och arbetsplatsförlagt lärande, där du får möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper, yrkesidentitet, och får dig att reflektera över kommande yrkeskultur/gemenskap på en arbetsplats. Utbildningen är uppdelad i programgemensamma ämnen och valbar programfördjupning.

Programgemensamma ämnen

Utbildningen kan leda till arbete inom hälso-och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso-och sjukvård kan man t ex arbeta inom somatisk vård och psykiatrisk vård, vårdcentral samt inom hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man t ex arbeta inom särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, socialpsykiatri, hemtjänst eller som personlig assistent.

Termin 1
Anatomi och Fysiologi 1 (50 p)
Anatomi och Fysiologi 2 (50 p)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1  (100 p)
Gerontologi och geriatrik (100 p)
Svenska 2 (100 p)

Termin 2
Omvårdnad 1 (100 p)
Omvårdnad 2 (100 p)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 p)
Social omsorg 1 (100 p)

Termin 3
Psykologi 1 (50 p)
Samhällskunskap 1a2 (50 p)
Hälso- och sjukvård 1 (100 p)
Social omsorg 2 (100 p)
Psykiatri 1 (100 p)

Termin 4
Psykiatri 2 (100 p)
Hälso- och sjukvård 2 (100 p)

Samt…

Valbar fördjupning
(under termin 4) med totalt 200 p – Du kommer få mer information under termin 2 om innehåll i del olika kurserna för att kunna göra ditt aktiva val.

Vård och omsorg-specialisering (100 p)
Räddningsmedicin (100 p)
Rättspsykiatri (100 p)
Socialpedagogik (100 p)
Socialt arbete 1 (100 p)
Socialt arbete 2 (100 p)
Psykologi 2b (100 p)
Etik och människans livsvillkor (100 p)
Ergonomi (100 p)
Kost och hälsa (100 p)
Kost, måltid och munhälsa (100 p)

Efter avslutad utbildning har du möjligheter att söka arbete inom vård och omsorg som t ex undersköterska, skötare och stödpedagog.

Kurstid

4 terminer heltid.

Antagningsvillkor

  • Du har kunskaper i svenska motsvarande grundskolan årskurs 9
  • Du har goda kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper är meriterande.
  • Behöriga sökande kallas till antagningsintervju. Urval sker efter intervju samt antagningsprov.
  • Till ansökan ska bifogas ett personligt brev och grundskolebetyg eller motsvarande.

Sista ansökningsdag
Ansökan och antagning sker löpande.

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kostnader

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 2650 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Boende

Det finns möjlighet att bo på skolans internat.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Elisabeth Gustafson

Elna, tidigare kursföreståndare på Vård och omsorg beskriver kort utbildningen.

Skriv ut

Dela sida

Yrkesutbildningar