Undersköterska med inriktning hälsa

Undersköterska med inriktning hälsa, 2 år (eller Vårdbiträde 1 år).

Vill du bli undersköterska? Är du intresserad av din egen och andras hälsa? Då är detta utbildningen för dig. Undersköterskeutbildningen med inriktning mot hälsa är ett yrkesprogram på gymnasienivå inom Vård- och omsorgcollege där du efter avslutad utbildning har de kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård samt social omsorg. 

Utbildningen ger dig kunskaper om människokroppens byggnad och funktion, läkemedel och mikrobiologi. Du får kunskap och färdigheter inom omvårdnad, hälso- och sjukvård, social omsorg, psykiatri, psykologi, äldrevård samt funktionsförmåga och funktions-nedsättning. Kursen hälsa och friskvård löper som röd tråd under hela utbildningen. Inriktningen mot hälsa och friskvård lyfter fram en helhetssyn på människan i samklang med naturen och fokuserar på hur vi kan arbeta förebyggande med olika grupper inom vård och omsorg. Utbildningen ger dig verktyg och inspiration till att ta hand om både din egen och andras hälsa.

I utbildningen varvas teori, praktiska övningar, kreativt skapande, naturupplevelser med arbetsplatsförlagt lärande inom verksamhetsområden där undersköterskor har viktiga funktioner. För att få behörighet att arbeta som undersköterska behöver du ha kunskaper i svenska, samhällskunskap och psykologi. Dessa gymnasiekurser får du också under utbildningen på Sundsgården.

Framtida yrke
Utbildningen ger goda möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialomsorg. Utbildningen ger också en god förberedelse för vidare studier till andra vård- och hälsoutbildningar på olika nivåer såsom kost och hälsocoach, massageterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut, stödpedagog eller specialistundersköterska.  

Kursinnehåll

De kurser som ingår i utbildningen är:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi
 • Social omsorg 1
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Friskvård och hälsa
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 2
 • Samhällskunskap
 • Vård- och omsorg specialisering

Kurstid

Utbildningen är på 4 terminer. Under denna tid finns lov utlagda och då passar många deltagare på att arbeta lite extra inom vård- och omsorg. Efter två terminer är du vårdbiträde och när du gått fyra terminer är du undersköterska. Du kan söka till enbart årskurs 2 om du har kurser motsvarande vårdbiträde.

Antagningsvillkor

 • Kunskaper i svenska motsvarande grundskola 
 • Grundläggande kunskaper i matematik
 • Behöriga sökande kallas till antagningsintervju och antagningsprov.
 • Till ansökan ska bifogas ett personligt brev, grundskolebetyg eller motsvarande samt ett personbevis.
 • Inför praktiken krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Ett sådant tas med i oöppnat kuvert vid antagningsintervju.

Kostnader

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1830 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer.  

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 1 maj. Besked om utbildningsplats ges efter 15 maj.

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Boende

Det finns möjlighet att bo på skolans internat.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Maria Bengtsson
Maria Bengtsson

Maria som är kursföreståndare på Vård och omsorg beskriver kort utbildningen.

Skriv ut

Dela sida

Yrkesutbildningar