Vård och omsorg – Undersköterska

Vård och omsorg – Undersköterska
3 terminers yrkesutbildning på gymnasienivå

Vill du bli undersköterska? Om du har funderat på att arbeta med människor inom vård och omsorg är detta utbildningen för dig. Vård och omsorg – undersköterska är ett yrkesprogram inom Vård- och omsorgscollege där du efter avslutad utbildning har de kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Utbildningen ger dig kunskaper om människokroppens byggnad och funktion, läkemedel och mikrobiologi. Du får kunskap och färdigheter inom omvårdnad, hälso- och sjukvård, social omsorg, äldrevård samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning. I utbildningen varvas teori med arbetsplatsförlagd lärande inom verksamhetsområden där undersköterskor har viktiga funktioner. För att få behörighet att arbeta som undersköterska behöver du ha kunskaper i svenska, samhällskunskap och psykologi. Dessa gymnasiekurser får du också under utbildningen på Sundsgården.
Här får du utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt samt att reflektera över kommande yrkesidentitet och yrkeskultur.

Framtida yrke
Utbildningen ger goda möjligheter till arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso-och sjukvård kan man t ex arbeta inom kroppslig vård och psykiatrisk vård, på vårdcentral samt inom hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man t ex arbeta inom särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, socialpsykiatri, hemvård eller som personlig assistent.

Kursinnehåll

De kurser som ingår i utbildningen är:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi
 • Social omsorg 1
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 2
 • Samhällskunskap
 • Vård- och omsorg specialisering

Kurstid

Utbildningen är på 3 terminer. Under denna tid finns lov utlagda och då passar många deltagare på att arbeta lite extra inom vård- och omsorg.

Antagningsvillkor

 • Du har kunskaper i svenska motsvarande grundskolan årskurs 9
 • Behöriga sökande kallas till antagningsintervju.
 • Till ansökan ska bifogas ett personligt brev och grundskolebetyg eller motsvarande.
 • Inför praktiken krävs ett utdrag ur belastningsregistret

Kostnader

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1 450 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer.  

Sista ansökningsdag
Löpande antagning tills kursen är full.

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Boende

Det finns möjlighet att bo på skolans internat.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Maria Bengtsson
Maria Bengtsson

Maria som är kursföreståndare på Vård och omsorg beskriver kort utbildningen.

Skriv ut

Dela sida

Yrkesutbildningar