Skrivterapeuterna

Skrivterapeuterna

“Lyssna på din intuition och skriv därifrån. Lita på din penna, lita på dig själv. Lita på dina idéer. Lyssna på din kropp när du skriver och när du läser vad du har skrivit. Lyssna på din röst, dina andetag och hjärtslag. Lyssna på din mage. Lyssna efter den eventuella spänning du känner när du tänker på din sanning, i djupet av din själ. Lägg märke till känslorna, notera dem, liksom den tillfredställande överraskningen som dina ord kan ge dig”.

Emelie Hill Dittmer, ur Skriv för att läka

Att utforska sin livsberättelse genom pennan är en väg till större medvetenhet och förbättrad hälsa. Intresset för metoden expressivt skrivande, så kallad Expressive Writing, växer i Skandinavien. Det är en skrivform där processen står i centrum, inte prestationen eller resultatet. Det finns gedigen forskning i ämnet från bland annat USA där socialpsykologiprofessor James W. Pennebaker började utforska vad som händer när vi närmar oss händelser som har påverkat oss djupt känslomässigt under 80-talet. Idag finns runt om i världen över 1000 studier som påvisar skrivandets helande kraft och möjligheter, men det är inte enbart genom att skriva om traumatiska händelser som vi kan hjälpa oss själva framåt. Det gör vi även när vi fokuserar på positivitet och glädje, liksom på vårt nuläge. Vad önskar vi oss på vägen framåt och hur kan vi göra förändringar för att nå dit? En  skrivprocess av detta slag är en resa till vårt inre. Att uppmärksamma vår insida i syfte att leva gott inifrån och ut blir en akt som expanderar våra liv. Behovet av vägledning i expressiva skrivmetoder växer.

Därför erbjuder Sundsgårdens folkhögskola med start mars 2024, en ettårig skrivterapeututbildning på kvartsfart. Skrivterapeuterna är en djupgående utbildning som är unik i sitt slag. Den är utvecklad av  kursledaren Emelie Hill Dittmer och bygger på mångårig erfarenhet av att jobba med gruppkonstellationer i England och Sverige. Utbildningen öppnar upp för många spännande möjligheter för att arbeta med ett hälsofrämjande skrivande och leda läkande skrivprocesser för olika målgrupper och åldrar. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill vägleda en läkande skrivprocess och som vill vara verksam inom ett människovårdande yrke där psykosociala insatser och psykosocial behandling ingår. Såsom terapeuter, kuratorer, psykologer, ledarutvecklare, socionomer, pedagoger, diakoner och präster.

Studierna kommer att bedrivas på distans och i kvartsfart. 

Under utbildningen ingår bland annat följande moment:

  • Genomföra en djupgående reflekterande skrivprocess bestående av olika skrivövningar ur den skrivterapeutiska verktygslådan och därmed få en fördjupad insyn i expressiva skrivmetoder och de många olika tillvägagångssätt som finns.
  • I dialog med övriga kursdeltagare bearbeta, utveckla och bevittna sin egen men också andras reflekterande skrivprocess, samt få en god insyn i den läkande skrivprocessens olika faser.
  • Få en fördjupad insyn och kunskap om de olika situationer och känslolägen som kan uppstå när vi handleder en process av detta slag, samt en god insyn i forskningen inom det expressiva skrivandet.
  • Reflektera över den egna skrivprocessen och ett antal handböcker inom området samt självbiografiska verk.
  • Gästföreläsningar från skrivterapeuter i England och USA, samt före detta kursdeltagare som delar med sig av sin process. Ni får även träffa en författare vars läkande skrivprocess ledde till publicering av ett djupt personligt verk.
  • ​Delta i sex digitala träffar samt tre fysiska träffar på Sundsgårdens folkhögskola med föreläsningar och samtal kring det läkande skrivandet.
  • Kursdeltagaren kommer att ta del av fallstudier och diskussioner om gruppdynamik, som förbereder oss för de många olika situationer och känslolägen som kan uppstå i ett klassrum av detta slag.
  • Kursen avslutas den 31 januari 2025, då deltagaren efter avslutad och godkänd utbildning erhåller ett diplom.

Kurslitteratur: Vi utgår från guideboken ”Skriv för att läka – en guide i reflekterande skrivande”. Skriv för att läka är alltså i korta drag det skrivprogram som har vuxit fram under dessa år, samt ett antal internationella skrivhandböcker om expressivt skrivande. Anmälan gäller hela 1-årsutbildningen och är bindande. 

Kostnad: 33 500 kr inklusive moms, med möjlighet till delbetalning. I kostnaden ingår utöver momenten ovan helpension under de sex kursdagarna på plats med del i dubbelrum. Vill du bo i enkelrum tillkommer en kostnad på 400 kr/natt.

Datum för kursdagarna på Sundsgården: 9–10 mars, 20–21 april samt 26–27 oktober. 

Om kursledaren: Emelie Hill Dittmer är terapeutisk skrivpedagog, journalist och författare till Skriv för att läka – En guide i reflekterande skrivande. Hon har mångårig erfarenhet av läkande skrivprocesser både i England och Sverige, och såväl med grupper som genom individuell handledning, bland annat från Österlens folkhögskola och anhöriggrupper inom Simrishamns kommun.

Om Sundsgårdsakademin: Sundsgården är både en folkhögskola och ett konferenscenter med ett antal hotellrum och två separata matsalar. Dels en skolmatsal för folkhögskolans kursdeltagare, dels en restaurang med havsutsikt och fullständiga rättigheter. Den här utbildningen är en av flera friliggande kurser som ingår i Sundsgårdsakademin, ett kompetenscenter som startar sin verksamhet under våren 2024.

Anmälan: Skicka ett mejl till lakande.skriv@sundsgarden.se med uppgift om fullständigt namn, postadress, telefonnummer samt mejladress. Berätta i några korta meningar om din yrkesbakgrund och varför du vill gå utbildningen. Välkommen med din anmälan, det finns ett fåtal platser kvar. 

För mer info: www.emeliehdittmer.com

För bokning av enkelrum istället för dubbelrum samt ev extra hotellnatt i anslutning till utbildningen, skicka ett mejl till: hanna.karlsson@sundsgarden.se

Välkommen med din anmälan!


Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida

Sundsgårdsakademin