Om oss

Om Sundsgården

Sundsgården är en av Sveriges största folkhögskolor, som också bedriver konferens- och evenemangsverksamhet. På vår folkhögskola har vi både allmän kurs, särskild kurs, kortkurser, samt olika typer av uppdragsutbildningar.

Våra ledstjärnor

  • Inkludera Vi vill vara inkluderande och utgår från alla människors lika värde
  • Visa tillit Vi möter varandra med tillit och ömsesidigt förtroende
  • Utmana Vi utmanar oss själva, varandra och vår omgivning
  • Respektera Vi respekterar varandras styrkor och svagheter samt våra olika roller

Sundsgården har en kristen och demokratisk värdegrund där alla människor är lika värda. Vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld så väl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Kort om vår historia

Redan 1938 bildades föreningen Sundsgårdens folkhögskola i syfte att “bedriva folkhögskoleverksamhet, annan utbildning och konferensverksamhet”. Skolan startade sin verksamhet i dåvarande Villa Sundsgården, ett sommarhus byggt av stockholmsläkare Netzler på “Sveriges vackraste plats”.

Genom åren har utbudet av kurser förändrats, byggnader försvunnit och tillkommit och lokaler har byggts om och anpassats, allt för att möta tidens krav.

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida