IT-regler för studerande

IT-regler för studerande

  • Som studerande på Sundsgårdens Folkhögskola har du tillgång till trådlöst internet på skolan. Du har också tillgång till Microsoft Office 365 under studietiden. Via Office 365 är mejl, information, egna sparade handlingar åtkomliga även utanför skolans nät. Alla studerande har möjlighet att installera Office 365 även på privat dator. Skolan ger ingen teknisk support för installation på egen dator.
  • All användning av Sundsgårdens IT-resurser skall ske med iakttagande av gällande lagstiftning och de regler som för övrigt gäller för dig som studerande på Sundsgården.
  • Användare av Sundsgårdens IT-resurser är skyldiga att följa anvisningar från IT-personal.
  • Behörigheter till nät och datorresurser är personliga och får inte upplåtas till annan person. Det är vidare förbjudet att med olika metoder skaffa sig utökade systemrättigheter eller annan behörighet än den som utdelats av systemadministratör.
  • Det är inte tillåtet att vare sig mjukvarumässigt eller hårdvarumässigt själv ändra inställningar i nätverket. Annan utrustning får ej anslutas till Sundsgårdens datanät (till exempel egen router).
  • Det är tillåtet att ansluta även privata smartphones och laptops via det trådlösa nätverket. Det är däremot inte tillåtet att ansluta privata datorer till trådbunden uppkoppling då detta medför stora säkerhetsrisker.
  • Lösenord skall hållas hemliga och väljas med omsorg i syfte att förhindra att obehöriga får tillgång till din och skolans information.
  • Tillgången till Sundsgårdens IT-resurser är tidsbegränsad och kommer att upphöra när studierna upphör, kontot stängs och all lagrad data raderas.

Sundsgården förbehåller sig rätten att ändra dessa regler.

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida