Miljö

Miljö

Sundsgårdens folkhögskola vill aktivt arbeta med miljöfrågor för att:

 • uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
 • ett hållbart samhälle bibehåller sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga att tillgodose sina behov inte förhindras.

Vi ska:

 • alltid ta hänsyn till miljö i våra handlingar och beslut så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan inom vår verksamhet.
 • i paritet med det livslånga lärandet öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra studerande, kunder och leverantörer.

Så att vi:

 • bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ för våra studerande och kunder.

Mål

Vi vill använda våra resurser effektivt, med minimal miljöpåverkan och med en rättvis fördelning. Vi vill genomföra detta genom att:

 • öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom Sundsgårdens verksamhet
 • påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer
 • utveckla en effektiv avfallshantering och en effektiv energi- och vattenförbrukning
 • arbeta för att energi- och klimateffektivisera våra person- och varutransporter
 • ständigt föra en dialog med våra leverantörer angående etiska- och miljökrav på produkter, t ex närodlat, ekologiskt och rättvisemärkt
 • förankra detta hållbarhetstänkande hos såväl vår egen personal som våra elever och gäster

Åtgärder

För att konkretisera vår strävan att förbättra miljöarbetet har vi definierat mål och åtgärder för verksamheten.
Inom dessa nio förbättringsområden har vi satt upp mål och åtgärder:

 • Avfall
 • Energi
 • Förbrukning
 • Information/ Utbildning
 • Restaurang
 • Social hållbarhet
 • Vatten
 • Transport
 • Kemikalier

Vi följer upp vårt miljöarbete genom Green Key.

Dokumentet: Mål och åtgärder

Sundsgårdens produktion av solenergi

www.solaredge.com

Skriv ut

Dela sida