Profilkurser

Profilkurser

En profilkurs är en kurs där man fokuserar på ett speciellt ämne eller område. Här studerar man inte de allmänna ämnen som ger behörigheter till högskolan.

På Sundsgårdens folkhögskola finns två estetiska profilkurser för dig som vill utbilda dig inom teater och musik. Utbildningarna ger dig tid och möjlighet att fokusera på ditt intresse och utvecklas inom det.

Här finns kurs för dig som är 55 år eller äldre och som vill fortsätta lära och utvecklas, kurs för dig med afasi samt kurs om att leva hållbart.

När du avslutat en profilkurs får du ett intyg som styrker att du gått kursen.

Ny distanskurs på kvartsfart

Leva hållbart

Leva hållbart Hållbar utveckling – jag vill, men hur?I dagens samhälle diskuterar vi begreppet hållbart, men vad betyder hållbar utveckling…

Läs mer

1-årig Profilkurs

Privat: Teaterlinjen Teater på turné

1-årig teaterutbildning där du får prova på livet som fri teatergrupp. Här får du grundläggande skådespelarträning, skriva manusunderlag, rigga ljus, ljud och scenografi, turnéra och utvecklas i mötet med publiken….

Läs mer

1-årig Profilkurs

Privat: Teater på plats – för dig med NPF

1-årig teaterlinje som vänder sig till dig med asperger, högfungerande autism, adhd/add etc. Vi använder teater som metod för personlig utveckling där du har möjlighet att utveckla din självkännedom och självkänsla. …

Läs mer

Profilkurs med olika inriktningar

Musik

En musikutbildning för dig som vill förbereda dig för vidare musikstudier på musikhögskola eller annan högre musikutbildning. Kursen erbjuder inriktningarna Jazz -improvisation, Klassisk musik, Kyrkomusik, Arrangering/komposition, Kördirigering samt Musik- och ljudproduktion….

Läs mer

Profilkurs

Afasilinjen

Afasilinjen är för dig som har afasi efter stroke. Här arbetar vi aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva. Språklig träning varvas med friskvård, kreativitet och matematik. I höst på semi-distans…

Läs mer

Profilkurs

55 plus

Kursen vänder sig till dig som är 55 år eller äldre och vill fortsätta lära och utvecklas. Vi vänder oss till dig som är arbetsfri, har pension och är nyfiken på ett nytt skede i livet….

Läs mer

Distanskurs

Bibel distans

Vill du gå en bibelskola och fördjupa din kunskap om Bibelns berättelser? Har du inte tid eller möjlighet att studera på heltid på annan ort? Är du ”mitt i livet”? Bibelkursen ges på halvdistans med sex fysiska lördagsträffar på Sundsgården. Den går på kvartsfart över två terminer……

Läs mer