Kamratförbundet

Kamratförbundet

Kamratförbundet är ett sätt för dig att hålla kontakt med Sundsgården efter dina studier. Kamratförbundet fungerar som en förening med en styrelse som väljs av föreningens medlemmar. Med i föreningen finns tidigare studerande och personal på Sundsgården. En av Kamratförbundets viktigaste insatser under året är insamlingen i samband med skolans årliga julbasar. Kamratförbundet ordnar också årligen återträffar för tidigare studerande och personal.


Varmt välkomna till Kamratförbundets årsmöte fredagen den 12 maj. Välkommen också att deltaga på festen som är samma kväll. Mer info finns nedan:

Årsmöte och Fest 


Du som studerat eller jobbat på Sundsgården kan söka medlemskap. För frågor om medlemskap, kontakta Kamratförbundets ordförande.

Medlemskap kostar 40 kr/år.

Swicha 123 442 07 82 (Obs! nytt nummer) samt namn och mejladress


Medlemmar i kamratförbundets styrelse:

Ingri Sakaria (ordf) | ingri.sakaria@gmail.com
Erik Nilsson (ordf) | erik.nilsson@sundsgarden.se
Lena Johansson Ohlström | lena.johansson@sundsgarden.se
Lena Henningsson | lena.henningsson@sundsgarden.se
Yoga Jesuthasan | yoga.jesuthasan@sundsgarden.se
Eva Nilsson | eva.nilsson@gmail.com
Staffan Forssman | staffan.forssman@sundsgarden.se

När du skickar pengar till Kamratförbundets bankgiro ange gärna namn och ändamål (till exempel medlemsavgift, gåva, julbasar). Bankgiro: 534-8412


Kamratförbundets historia

Lite om Kamratförbundets historia. Utdrag ut jubileumsskriften ”Sundsgårdens folkhögskola 50 år”

Av Agne Josephsson 


Sundsgården som flyktingförläggning 1945

Våren 1945 flyttades all undervisning från Sundsgården till lokaler på Råå. Detsamma gjorde eleverna och skolan omvandlades till en flyktingförläggning. Skolans styrelse hade hörsammat Röda Korsets önskemål om att kunna ta emot koncentrationslägerfångar som kom med de ”Vita bussarna”.

En av de dåvarande eleverna, Mayethel Larsson, stannade kvar på skolan och hjälpte till. Hon ombads senare att skriva ner sina minnen och gjorde det för Kamratförbundets tidning. Det är ett gripande och unikt dokument som vi nu ger er möjlighet att läsa.

Av Mayethel Larsson 


Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida