Musik

Musik

Sundsgårdens Musiklinje är en musikutbildning för dig som vill förbereda dig för vidare musikstudier på musikhögskola eller annan högre musikutbildning. Utbildningen fungerar även utmärkt för dig som vill utveckla dina musikaliska och konstnärliga färdigheter utan fokus på vidare högre utbildning. Vi erbjuder även möjlighet att anpassa kursinnehållet för dig som har studerat vid musikhögskola eller motsvarande, och önskar fördjupa dina kunskaper i en kreativ folkhögskolemiljö.

Kursen erbjuder inriktningarna Jazz -improvisation, Klassisk musik, Kyrkomusik, Arrangering/komposition, Kördirigering samt Musik- och ljudproduktion. Stor vikt läggs vid ensemblespel, kammarmusik och konsertverksamhet. Linjen har totalt 30 platser fördelade på 1 – 2 år.

Sundsgården har väl fungerande lokaler för undervisning, övning och ensemblespel. Skolan präglas av en stor bredd av olika studieinriktningar, och ligger naturskönt strax söder om Helsingborg vid Öresunds strand. Sundsgården ligger på pendlingsavstånd med tät kollektivtrafik till ett stort antal kulturinstitutioner och scener i Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg.

Inriktningar

Läs mer om varje inriktning genom att klicka på länkarna nedan:

Vi ger undervisning i följande instrument:

 • blockflöjt
 • flöjt, oboe, klarinett, fagott
 • trumpet, horn, trombon, tuba
 • slagverk
 • sång
 • piano, gitarr, orgel
 • violin, viola, cello, kontrabas

På klassisk inriktning får du individuella lektioner i huvud- och biinstrument och regelbundet samspel i kammarmusikform. Musiklinjen ger kring 40 konserter både på och utanför skolan under ett läsår. Varje år genomförs en turné i södra Sverige. Undervisning i satslära och gehör bedrivs i grupper om 5 – 7 studerande, varje studerande har två olika lärare i gehör parallellt. Hela musiklinjen bildar en blandad kör med regelbundna repetitioner.

Kursen innehåller även genreöverskridande projekt, samt olika typer av förberedande aktiviteter för dig som planerar att söka vidare till högre musikutbildning.

Ansökan
För information om antagningsproven – klicka på knappen TILL ANSÖKAN.
Ansök senast 1 april.

På klassisk inriktning undervisar bl a följande lärare
CARL ANDERSSON (oboe)
OLE-KRISTIAN ANDERSEN (trombon)


JOHAN BRIDGER (slagverk)
År 2004 vann Johan både Solistpriset och Belgium International Marimba Duo Competition. Samma år debuterade han på både Wigmore Hall i London och på PASIC i USA. Johan ger regelbundet solokonserter med svenska & utländska orkestrar. Han ger även föreläsningar och mästarklasser runt om i Europa, Asien samt USA. Johan har uppträtt på bl.a. Mariinsky Theatre, National Concert Hall – Taipei & Carnegie Hall. Johan är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och vid Northwestern University i Chicago och undervisar nu i Köpenhamn, Odense och Malmö.


HARRY ELLSTRÖM (kontrabas)
PÄR ENBLOM (valthorn)
HÅKAN FALK (kammarmusik)


ANN-SOFI HÄRSTEDT (sång och kammarmusik)

Förutom att undervisa på Sundsgården är Ann-Sofi är även lektor i sång vid Musikhögskolan i Malmö där hon undervisar i grundläggande röstteknik, interpretation och sångmetodik. Hon leder universitetskurser i sångmetodik och solosång, främst för kyrkomusiker och handleder även skolans blivande sångpedagoger. Som metodik- och handledare arbetar Ann-Sofi med röstträning på alla nivåer; metodik för amatörer och körsångare, så väl som för klassiskt inriktade solister.


ALVI JOENSEN (gitarr)

Alvi Joensen har en diplomutbildning i klassisk gitarr från Musikhögskolan i Malmö, där han hade Göran Söllscher och Gunnar Spjuth som gitarrlärare. Utöver soloframträdanden är Alvi också aktiv kammarmusiker. Hans intresse för nyskriven musik har lett till ett flertal uruppföranden, både solo- och kammarmusikverk, och en gitarrkonsert av Staffan Storm.


PER JOHANSSON (klarinett)


JAN KARLSSON (trumpet)
Efter studier hos Bengt Eklund på musikhögskolan i Göteborg, har Jan haft anställning på Operan i Stockholm, Brasskvintett på länsmusiken i Borås, Göteborgsoperan samt är sedan 1991 anställd i Helsingborgs symfoniorkester.


PATRIK KIMMERUD (violin)
Utbildning vid Göteborgs musikhögskola och konservatoriet i Sankt Petersburg. Jobbar nu i HSO i fösta violinstämman och har även varit anställd på Norrlandsoperan. Har framträtt som solist och spelar mycket kammarmusik. Har också jobbat i de flesta av Sveriges orkestrar. Har undervisat i violin på Sundsgården sedan 1994.


EVA LUNDGREN (piano och kammarmusik)
Universitetsadjunkt vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet.
Undervisar i piano och kammarmusik
Eva Lundgren


MAGNUS NILSSON (fagott)
PER NORDELL (saxofon)
JOACHIM OLSSON (instudering/interpretation)
MATS PAULSON (kör, kördirigering och ensembleledning)
PER-INGVAR REUTER (arr/komp, satslära och gehör)


MONICA SCHMIDT ANDERSEN  (blockflöjt)

Blockflöjtisten Monica Schmidt Andersen har byggt upp en innovativ och kreativ karriär som solist och kammarmusiker, där musikförmedling och scennärvaro är i fokus. Hon är aktiv i sju olika ensembler med allt från tidig musik, folkmusik till modern klassisk musik och musikteatern.

Solistutbildad vid Syddansk Musikkonservatorium i Odense, som utbytesstudent på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och en master i Psykologi för Musiker på Sheffield Universitet i England. I 2016 vann hon första priset i Nordhorn soloblockflöjtstävling i Tyskland och har släppt fler skivor.


ERLAND SJUNNESSON (piano, ljudproduktion och gehör)
JOHAN SKEPPSTEDT-ANDERSSON (tvärflöjt)
NILS ULLNER (cello)

Vi ger undervisning i följande instrument:

 • sång
 • saxofon, trumpet, trombon
 • gitarr
 • piano
 • trummor
 • bas

På inriktningen Jazz – improvisation får du individuella lektioner i huvud- och biinstrument, och regelbundet samspel i jazzensembler, tillsammans med både återkommande ensemblelärare och gästlärare. Jazztraditionen är vår utgångspunkt, och improvisation är en central del i jazzinriktningen. Musiklinjen ger kring 40 konserter både på och utanför skolan under ett läsår. Varje år genomförs en turné i södra Sverige.

Undervisning i satslära och gehör bedrivs i grupper om 5 – 7 studerande, varje studerande har två olika lärare i gehör parallellt. Hela musiklinjen bildar en blandad kör med regelbundna repetitioner. Kursen innehåller även genreöverskridande projekt, samt olika typer av förberedande aktiviteter för dig som planerar att söka vidare till högre musikutbildning.

Ansökan
För information om antagningsproven – klicka på knappen TILL ANSÖKAN.
Ansök senast 1 april.

På jazz undervisar bland andra följande lärare:


ANNA PAULINE ANDERSSON (sång)
Malmöbaserade sångerskan och sångpedagogen Anna Pauline Andersson har en gedigen, musikalisk bakgrund med sångstudier i Köpenhamn och Mastersexamen från instrumental- och ensemblelärarutbildningen vid Malmö Musikhögskola. Vidare studier och kurser har genomförts i Estill Voice Technique i både Köpenhamn och Göteborg. Anna Pauline har många års erfarenhet av undervisning och har tidigare undervisat på Skurups Folkhögskola, Musikhögskolan i Malmö samt Rytmisk Center i Köpenhamn. Utöver undervisning frilansar hon fulltid som artist och kompositör, bandledare och arrangör.


ZOLTÁN CSÖRSZ (trummor)
RICKARD HAUER (gitarr)
OLA HEDÉN (piano, ensemble, satslära och gehör)
FREDRIK HÅKANSSON (trumpet)
PER KNUTSSON (trummor)
MATS PAULSON (kör, kördirigering och ensembleledning)
Reuter PER-INGVAR REUTER (arr/komp, satslära och gehör)
ERLAND SJUNNESSON (piano, ljudproduktion och gehör)
TOMAS TRULSSON (saxofon)
OLA ÅKERMAN(trombon)
JOHNNY ÅMAN (kontrabas/ensemble)

Vi ger undervisning i följande instrument:

 • orgel
 • piano
 • sång
 • körledning/körsång

Höstterminen 2019 startade en ny högskoleförberedande utbildning i kyrkomusik på Sundsgårdens Folkhögskola. Utbildningen bedrivs i både helfart och halvfart. Musiklinjen bedriver omfattande konsertverksamhet på flera scener och kyrkor i närområdet.

Utbildningen i kyrkomusik erbjuder enskild undervisning i orgel, piano, sång, dirigering och instudering, samt grupplektioner i körsång och körledning, ensemble och kammarmusik, gehör, sats- och harmonilära. Kursens innehåll ger goda förutsättningar för vidare studier vid musikhögskolornas kyrkomusikerutbildningar.

Ansökan
För information om antagningsproven – klicka på knappen TILL ANSÖKAN.
Ansök senast 1 april.

På kyrkomusikinriktning undervisar bl a följande lärare
FREDRIK ALBERTSSON (orgel)
ANN-SOFI HÄRSTEDT (sång och kammarmusik)
EVA LUNDGREN (piano och kammarmusik)
JOACHIM OLSSON (instudering/interpretation)
MATS PAULSON (kör, kördirigering och ensembleledning)
PER-INGVAR REUTER (arr/komp, satslära och gehör)
ERLAND SJUNNESSON (piano, ljudproduktion och gehör)

Utbildningen i arrangering/komposition är 1 – 2 årig, och syftar till att ge fördjupade kunskaper och nya insikter inom det egna komponerandet. Stor vikt läggs vid utvecklandet av idéer och strategier i skapandeprocessen. Även stilstudier, musikalisk analys, elektroakustisk musik och övningar i instrumentation, kontrapunkt och harmonilära inkluderas. Det finns goda möjligheter att få sin musik framförd; i första hand av de studerande på musiklinjen, men även i projekt utanför skolan.
 
Antagningsprov
Skicka några exempel på din musik, antingen klingande (i något standardformat), eller i partiturform (pdf). Gärna bådadera. Om du vill så får du också gärna komplettera bilden av ditt musicerande genom att skicka en videoinspelning där du spelar något instrument eller sjunger, antingen själv eller tillsammans med andra. Information om hur du skickar dina arbetsprover till oss kommer i den inbjudan till antagningsprov som skickas ut i början av april via mail (den mailadress som registrerades i samband med ansökan). I inbjudan finns också information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovens olika delar. Förutom de arbetsprover som vi ber dig skicka in till oss, så ingår följande moment i antagningsprovet:

 • Komposition utifrån givet tonmaterial eller text
 • Fyrstämmig körsats utifrån givet tema
 • Prov i satslära och musikteori
 • Intervju via telefon/videolänk

Ansökan
Klicka på knappen TILL ANSÖKAN.
Ansök senast 1 april.
Välkommen med din ansökan!

Den som har Musik- och ljudproduktion som huvudinriktning erbjuds att skaffa sig grundläggande kunskaper inom ljudteknik (studio och live), musikproduktion, arrangering/komposition, och ljuddesign för teater.
 
Du får skriva och arrangera egen musik, spela in musiklinjens ensembler och via samarbete med skolans teaterutbildning arbeta med musik och ljuddesign till deras föreställningar. Utbildningen ger en god grund för den som funderar på och vill vidareutbilda sig inom dessa områden. Du har också stor frihet att arbeta med eget skapande och med egna musikprojekt.
 
Angående bi-instrument erbjuds du i första hand arrangering/komposition då det är en naturlig del i ämnet musikproduktion. Andra alternativ är dock möjliga och val av bi-instrument görs först i samband med kursstart.
Grundutbildningen är ettårig med möjlighet att söka till ett andra år.
Inspelningar sker i samarbete med musiklinjens studerande och innefattar i första hand jazz, kammarmusik och kör. Musiklinjen gör regelbundet flera konserter varje månad och vid lämpliga tillfällen får du jobba med livemixning och liveinspelning.
 
Antagningsprovet
Skicka några exempel på din musikproduktion i något standardfilformat. Om du vill så får du också gärna komplettera bilden av ditt musicerande genom att skicka en videoinspelning där du spelar något instrument eller sjunger, antingen själv, tillsammans med andra eller till backtrack. Information om hur du skickar dina arbetsprover till oss kommer i den inbjudan till antagningsprov som skickas ut i början av april via mail (den mailadress som registrerades i samband med ansökan). I inbjudan finns också information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovets övriga delar. Förutom de arbetsprover som vi ber dig skicka in till oss, så ingår följande moment i antagningsprovet:

 • Prov i satslära och musikteori
 • Intervju via telefon/videolänk

Ansökan
För mer information om antagningsproven – klicka på knappen TILL ANSÖKAN.
Ansök senast 1 april.
Välkommen med din ansökan!

Utrustning i inspelningsstudion samt i det arbets- och mixrum du har tillgång till:

 • Apple iMac med Pro Tools och Reason.
 • Focusrite Octopre LE / Focusrite Scarlett18i8 / Focusrite 18i20 (second generation)
 • TC Electronic M One
 • DBX 266 XL
 • Golden Age Pre 73 MkII
 • Golden Age Comp 54
 • Mackie Big Knob
 • Event 20/20 Bas / Yamaha HS7 högtalare
 • Mikrofoner från Röde, Milab, Shure, Sennheiser och Studio Projekts
 • DI boxar från Radial
 • Finale

Du kan ha kördirigering som ditt huvudinstrument. Utbildningen syftar till att arbeta med körsång i olika genrer. Du kommer att arbeta med en kör på skolan, men det finns också möjlighet till praktik utanför skolan.
 
Antagningsprovet
Antagningsprovet genomförs med hjälp av videoinspelning och intervju via videolänk. Det går utmärkt att använda en vanlig mobiltelefon vid inspelning av videon och för videosamtalet, men det är viktigt att ljud och bild återges så tydligt som möjligt.
Provet kommer att bestå av tre delar:

Provet kommer att bestå av tre delar:

 • Kördirigering av Uti vår hage: Sök upp en inspelning av sången för blandad kör. Gör en videoinspelning där du som dirigent tydligt syns medan du fiktivt leder kören genom stycket (med körinspelningen tydligt ljudande i bakgrunden).
 • Redogörelse av arbetsprocessen med valfritt körstycke: Du väljer musik för blandad kör, och upprättar en metodisk plan över hur arbetet med att repetera detta stycke tillsammans med en kör kan se ut.
 • Intervju: Under intervjun pratar vi om din musik och ditt musicerande, om tidigare utbildning och förväntningar på kommande utbildning och framtid. Du får naturligtvis också möjlighet att ställa frågor om utbildningen på Sundsgården.

I den inbjudan som skickas ut till alla sökande i början av april, finns information om tidpunkt och tillvägagångssätt för antagningsprovets olika delar. (Inbjudan skickas till den mailadress som registrerades i samband med ansökan).

Ansökan
För mer information om antagningsproven – klicka på knappen TILL ANSÖKAN.
Ansök senast 1 april.
Välkommen med din ansökan!

Du kan även kontakta Mats Paulson – lärare i körsång, kördirigering och ensembleledning.
mats.paulson@mhm.lu.se

Kursinnehåll

Utbildningen är mycket lämplig inför högre musikstudier genom vårt nära samarbete med Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet. En mycket stor andel av våra musikhögskolesökande elever blir antagna till den utbildning de sökt.

Vi lägger mycket tid på ensemblespel och kammarmusik, och ger många konserter både på och utanför skolan. Bland våra samarbetspartners finns Musikhögskolan i Malmö, Helsingborgs Konserthus, Jazz i Helsingborg, Dunkers Kulturhus och Svenska kyrkan i Helsingborg, där vi regelbundet ger konserter. Varje år genomförs konsertturnéer i södra Sverige, och musiklinjen ger kring 40 konserter varje läsår.

         

Kursen innehåller undervisning i huvudinstrument, biinstrument, ensemble/kammarmusik, satslära, gehör, körsång, ensembleledning, noteditering, ljudproduktion samt workshops och clinics med gästande ensembler, musiker och föreläsare.

Följ oss på sociala medier:

På musiklinjens Facebook kan du ställa frågor om hur det är att studera på musklinjen.

      

Filmklipp från inspelningsprojekt november 2020.
Musiklinjen – Deltagare berättar:


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Per-Ingvar Reuter

Kursföreståndare Per-Ingvar Reuter berättar om musiklinjen:

Några av de musiker, ensembler och gästlärare som har besökt Sundsgården den senaste tiden:

Lars Jansson Trio, Mattias Svensson, Carl Mörner, Maggi Olin, LSD, Essens 1, Låkekvintetten, Duo Tempra, Trio Sanssouci, Waterboogie System, John Venkiah Trio, Per Anders Skytt, Casey Moir Band, Lingling, Trio Anassa, Peter Asplund, Stefan Klaverdal, Helsingborgs brasskvintett, Stenhammarkvartetten, Jacob Karlzon Trio, JazzKamikaze, Indrakvartetten, Håkan Broström Quartet, Per Thornberg, Trio Sakura, Karin Hammar Fab4, The Nordic Baroque Band, Elias Källvik, Fanny Gunnarsson, Per Tengstrand


På musiklinjen undervisar bland andra följande lärare:

Carl Andersson (oboe)
Anna Pauline Andersson (sång)
Ole-Kristian Andersen (trombon)
Johan Bridger (slagverk)
Zoltán Csörsz (trummor)
Harry Ellström (kontrabas)
Pär Enblom (valthorn)
Håkan Falk (kammarmusik)
Richard Hauer (gitarr)
Ola Hedén (piano, ensemble, satslära och gehör)
Fredrik Håkansson (trumpet)
Ann-Sofi Härstedt (sång och kammarmusik)
Alvi Joensen (gitarr)
Per Johansson (klarinett)
Jan Karlsson (trumpet)
Per Knutsson (trummor)
Patrik Kimmerud (violin)
Eva Lundgren (piano och kammarmusik)
Magnus Nilsson (fagott)
Joachim Olsson (instudering/interpretation)
Mats Paulson (kör, kördirigering och ensembleledning)
Per-Ingvar Reuter (arr/komp, satslära och gehör)
Monica Schmidt Andersen (blockflöjt)
Erland Sjunnesson (piano, ljudproduktion och gehör)
Johan Skeppstedt-Andersson (tvärflöjt)
Tomas Trulsson (saxofon)
Niels Ullner (cello)
Ola Åkerman (trombon)
Johnny Åman (kontrabas/ensemble)

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser