Korta kurser

Korta kurser

Som folkhögskola erbjuder vi korta kurser för olika målgrupper och med olika upplägg. Vi inbjuder till kurser i egen regi eller i nära samverkan med andra organisationer, föreningar, församlingar. Kraven är att det ska vara folkbildande och öppet för alla. Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra kortkurser med olika upplägg och målgrupp.

Våra specialområden är bland annat funktionsnedsättning som dyslexi, afasi, aspergers syndrom och hörselnedsättning. Dessutom arrangeras även kurser inom bland annat teaterimprovisation, konsthistoria, miljö, historia, musikvetenskap.

Korta kurser pågår under hela året. Det är helgkurser eller veckokurser och ges i en mängd olika ämnen.

Sommarkurser och andra korta kurser är mellan 1 till 14 kursdagar och har en nedre åldersgräns på 13 år. Du kan inte få studiehjälp eller studiemedel för kurser kortare än tre veckor. Läs mer om våra sommarkurser här:

För dig med afasi, grav hörselskada eller dövblindhet kan en kortkursvecka vara vägen till ett aktivare liv. Vi har ett gott samarbete med brukarorganisationer och regionerna inom det här området.

Kurser

Kortkurs

Kurs i Läkande skrivande

Kurs i Läkande skrivande Skriv för att läka – prova på reflekterande skrivande Helgkurs 23-24 mars 2024 Längd: 2 dagar,…

Läs mer

Övrig kurs

TSS (tecken som stöd) helgkurs

TSS (tecken som stöd) helgkurs Detta är en samverkanskurs som Sundsgården genomför i samverkan med HRF distrikt Skåne. Just nu…

Läs mer

Kortkurs

Afasi – kortkurs

Korta kurser för personer med afasi Sundsgårdens folkhögskola har i mer än trettio års tid anordnat kurser för personer med…

Läs mer

Kortkurs

Grav hörselskada – kortkurs

Korta kurser för personer med hörselnedsättning och behov av visuellt stöd Under mer än 20 år har vi haft korta…

Läs mer


Information

Kortkurs

Samverkan med föreningslivet

Sundsgården anordnar en rad kurser i samverkan med olika organisationer som studieförbund, föreningar, församlingar, handikapporganisationer och pensionärsorganisationer. …

Läs mer

Kortkurs

Uppdragsutbildningar

Vi planerar och genomför gärna uppdragsutbildningar. Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar där omfattning och innehåll anpassas till uppdragsgivarens önskemål. …

Läs mer

Kortkurs

Våra referenser

Några av de organisationer vi har eller haft samarbeten….

Läs mer