Bibliotek

Bibliotek

Ingen kan existera utan ett friskt hjärta. Hjärtat i alla folkhögskolor borde vara ett levande bibliotek. På Sundsgården har vi böcker, utställningar, bokprat, teckningskurser, grupparbeten och mycket annat. Vårt bibliotek lever! Tack vare en kunnig och engagerad lärare och en ambitiös biblioteksassistent kan du både önska nya böcker och hitta vad du söker. Vi kommer alltid att värna om biblioteket. Det är både hjärta och lungor!

Annika Hulten, ordförande i BIFF Biblioteket i folkhögskola och folkbildning skriver:

”Spännvidden är stor bland landets folkhögskolor. Från att inte ha något bibliotek alls till bibliotek bemannade på heltid. Från ödsliga, övergivna boksamlingar till levande bibliotek med samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Från nästan ingen budget alls till bibliotek med digitala kataloger, databaser och en rejäl budget. Vi gläds över de folkhögskolor som insett att bemannade bibliotek tillför kvalitet och vi tror att det är en framsynt ledning som har förstått att biblioteken bidrar till förmågan att skapa egen kunskap vilket är ett av folkbildningens kännemärken. Aktuell forskning visar också att aktiva bibliotek bidrar till att stärka kunskapsbildandet. Idag dominerar nätet våra deltagares informationsvanor men träfflistor på Google kräver bearbetning och problematisering. Så tänker man i Lgy11, läroplanen som styr gymnasieskolan, där man menar att man bör arbeta källkritiskt kring varje ämne. Folkhögskolan står fri från generella styrdokument, men att den nya skollagen särskilt trycker på vikten av skolbibliotek borde mana till eftertanke. BIFFs medlemmar berättar också om vikten av att uppmuntra deltagarna i deras läsning. De bemannade biblioteken jobbar mer och mer med lässtöttande på alla nivåer. Folkbildningen har sina rötter i den framväxande demokratin som menar att varje medborgare är delaktig och kan tänka själv. Till detta behövs pålitliga mötesplatser som just biblioteken.”

Vi har följande mål för biblioteket

 1. Vi vill stimulera till läsning av såväl facklitteratur som skönlitteratur.
 2. Vi vill vidga våra studerandes vyer och låta dem upptäcka böcker de annars inte skulle komma i kontakt med.
 3. Vi vill etablera läsvanor som är bestående för resten av livet.
 4. Vi vill att Biblioteket ska kunna fungera som ett komplement till klassrummet. Här ska ges en möjlighet för egna studier, grupparbeten och redovisningar.

Vi förverkligar detta bl a genom följande

 1. Biblioteket skall ha vara öppet under skoltid, dvs. dagtid måndag-fredag.
 2. Vår biblioteksassistent finns oftast i biblioteket och ger råd och stöd.
 3. Det skall gå att söka efter våra böcker på bibliotekets datorer.
 4. Bokbeståndet skall hållas aktuellt med såväl facklitteratur som skönlitteratur.
 5. Vi önskar ha ett nära samband mellan lärarnas undervisning och biblioteket. De olika ämnesområdena medverkar till att uppdatera bokbeståndet.
 6. Kent har en del av sin tjänst förlagd till Biblioteket. Vi vill att lärare särskilt i svenska utnyttjar detta och bokar lektioner, boksamtal etc. med Kent i Biblioteket.
 7. Genom ett ”Bibliotekskörkort” som Kent har utarbetat får studerande nödvändig kunskap och guidning för att lån av böcker ska fungera på bästa sätt.
 8. Vi vill aktualisera Biblioteket genom utställningar där de studerande medverkar.
 9. Vi vill med den lilla scenen ge möjlighet till mindre uppträdanden.
 10. Bibliotekets datorer står öppna att använda för att söka information på Internet. Det är dock inte möjligt att göra utskrifter från bibliotekets datorer.
 11. En Bibliotekskommitté med representanter från skolledning och lärarkår ska vara med i utvecklandet av ett levande Bibliotek. Kent är ordförande i kommittén.

Regler

 1. Den som vill låna böcker har att följa utlånings och inlämningsrutinen som beskrivs vid lånedisken i Biblioteket. Återlämning ska också ske efter de rutiner som där anges.
 2. Ej återlämnad bok kostar 10 kronor/dag.
 3. Förkommen bok skall ersättas efter dess riktiga värde, 50 kr pocket och 250 kr inbunden. Praktverk eller större böcker har värdet 400 kr.

Länkar:

Folkhögskolebibliotekens blogg >>
Nationella skolbiblioteksgruppen >>
Folkhögskola.nu >>

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida