Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Sundsgården är en rörelsedriven folkhögskola där högsta beslutande organ är föreningen Sundsgårdens folkhögskola, bildad 1937. Föreningens årsmöte utser en styrelse som ytterst ansvarar för skolans drift, ekonomi och verksamhet.

Styrelse

Ordförande
Per-Ola Gunnarsson

Ledamöter
Kenneth Ferm (vice ordförande)
Tomas Andersson
Per-Olof Andersson
Anna-Klara Castor
Katarina Jarring
Kjell-Mikael Lindvall
Jan Palmkvist
Åsa Windfors

Styrelsen tillsätter rektor som är övergripande chef för verksamheten.
Till sin hjälp har rektor en ledningsgrupp.

Skolledning

Anneli  Appelskog
Anna Cronberg
  • Studierektor & HR-ansvarig
  • Anna Cronberg
  • Skicka mail
  • 042-19 38 59
Annika  Holmberg
  • Hotell- och konferenschef
  • Annika Holmberg
  • Skicka mail
  • 042-19 38 00
Frank Norling