Studerandeinflytande

Studerandeinflytande

Den pedagogiska idén på folkhögskolor är att du som studerande själv har ansvaret för ditt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Du lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med dina kurskamrater. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.

Det mest direkta sättet att påverka studierna är att ta upp frågor i klassen. Prata med kursföreståndare, lärare och kurskamrater. Varje studerande tilldelas en mentor som ska följa upp olika studiemål och även praktiska saker i anknytning till undervisningen.

På Sundsgården finns ett studeranderåd som också driver skolgemensamma frågor. Där finns representanter från varje långkurs. Om du inte kan lösa en fråga i klassen, med dina lärare eller genom studeranderådet kontaktar du rektor.

Sundsgården är anslutna till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, FSR. Det betyder att om du som studerande är missnöjd med rektors beslut kan du i första hand kontakta skolans styrelse och därefter FSR som bedömer om ditt ärende har hanterats korrekt enligt vår studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Adressen till FSR är: fsr@folkbildningsradet.se
De regler vi följer finner du i menyn ”Att studera hos oss”.

Följande frågor kan behandlas av FSR: information innan den studerande är antagen, information vid kursstart, deltagarinflytande och studeranderätt, avgiftsfri undervisning, intyg, om en kurs upphör eller ställs in, utvärdering, försäkringar, disciplinära åtgärder samt arkiv- och sekretessregler. Folkhögskolans beslut gällande utfärdande av studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Varje termin genomförs en större enkätundersökning där såväl studerande som personal har möjlighet att utvärdera och ha synpunkter på alla delar av vår verksamhet. Utöver detta görs regelbundna utvärderingar med respektive lärare och kursföreståndare. 

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida