Värdegrund, identitet & vision

Värdegrund, identitet & vision

Sundsgårdens värdegrund

Sundsgården vilar på en kristen och demokratisk värdegrund. För oss betyder det i tanke:

 • Att varje människa är unik, viktig och värdefull oavsett ursprung, kön, könsidentitet eller könsuttryck, kapacitet, sexuell läggning, ålder eller tro/livsåskådning.
 • Att varje människa är okränkbar och värd respekt.
 • Att alla människor har lika värde.
 • Att varje människa har möjlighet att utvecklas.
 • Att varje människa har ansvar och möjlighet att påverka sin livssituation.
 • Att varje människa har ansvar för en hållbar utveckling.
 • Att vår relation och samhörighet till varandra och omvärlden är centrala.
 • Att människan har både kroppsliga, själsliga, intellektuella och andliga sidor och behov.

För oss betyder det i handling:

 • Att vi erbjuder, men aldrig tvingar på.
 • Att vi respekterar och uppmuntrar olika uppfattningar.
 • Att vi uppmuntrar till samtal om livsfrågor.
 • Att vi erbjuder tid för reflektion och kreativitet.

Sundsgårdens spetskompetenser

Sundsgården ser följande som våra främsta kompetenser:

 • Olika pedagogiska hjälpmedel och metoder.
 • Arbete med olika typer av funktionshinder så som dyslexi, asperger, afasi och ADHD, dövhet och blindhet.
 • Konstnärliga och kulturella uttryck så som musik, teater, bibliotek och utställningar.
 • Arbete med personer som av olika anledningar inte tagit sig igenom den vanliga skolan.
 • God, vällagad mat utifrån en hållbar utveckling.
 • Välutrustad konferensverksamhet i vilsam miljö.

Sundsgårdens verksamheter

 • Folkhögskola med allmänna och särskilda linjer, kortkurser och samverkanskurser samt uppdragsutbildningar till myndigheter och samarbetsorganisationer.
 • Konferens med allt från dagkonferenser till längre konferenser, läger, Bed and Breakfast och privata tillställningar.
 • Evenemang i form av teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, basarer, matupplevelser och andra festligheter.

Sundsgårdens intressenter

 • Individer: Studerande, kursdeltagare, boende på hotell och Bed and Breakfast.
 • Kyrkan: EFS, Svenska kyrkan och frikyrkor i Helsingborg med omnejd.
 • Samhället: Helsingborg, Landskrona och kringliggande kommuner; Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg.
 • Företag och föreningar: I närområdet.

Sundsgårdens vision

Sundsgården är en plats som sprudlar av liv och öppenhet. Sundsgården ses i första hand som en av Sveriges bästa folkhögskolor med en spännande utveckling inom pedagogik, men också som en påverkansfaktor inom kultur och i arbete med funktionshinderfrågor i regionen och landet. Sundsgården ses som ett självklart konferensalternativ för de som bryr sig om hållbar utveckling och som tycker att det är ett plus att vi är en folkhögskola. Sundsgården har en självklar kristen och demokratisk värdegrund. Personal och deltagare känner stolthet och glädje över Sundsgården. Sundsgårdens personal värnar alltid ett professionellt bemötande.

Syftena med statens bidrag till folkbildningen

På folkbildningsrådets hemsida kan du läsa mer om syftena med statens stöd till folkbildningen.
Folkbildningsrådet >>

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida