Teater

Sundsgårdens skolscen

Teaterutbildningen på Sundsgården är sprungen ur Communitykulturen. 1985 startades en teaterförening på Sundsgården inspirerad av Communityteater i England. Under de nästan 40 år som gått sedan dess har det utvecklats och är sedan sekelskiftet en fristående linje med olika inriktningar. De internationella samarbetena har varit många och linjen är under ständig utveckling för att kunna tillmötesgå samtidens teater. Vi är omtalade och våra produktioner har under decennier turnerat runt om i Sverige och flera är de elever som idag jobbar inom teater.

Sundsgårdens skolscens tre utbildningar

Skådespelare, Turnéåret och Teater för mig – För dig med en NPF diagnos.

Läs mer om respektive kurs nedan:

Vår skådespelarlinje är en ettårig yrkesförberedande utbildning för dig som vill arbeta som skådespelare. Kursåret har sitt huvudfokus på färdighetsträning i de verktyg en skådespelare behöver. Här får du en grundläggande kunskap samt möjlighet att fördjupa och förfina din skådespelarteknik.

Lektionstidens fokus ligger på dig och din roll i en teaterensemble. Förutom scenisk gestaltning, kroppen som uttrycksmedel och improvisation jobbar vi under året med flera sceniska projekt för att etablera trygghet på scenen samt i teaterns skapande process. Du kommer ha lektioner i våra väl utrustade teaterlokaler, samt se och diskutera många föreställningar ur närområdets professionella repertoar. Läsåret avslutas med en större slutproduktion.

Tidigare gästlärare hos oss är bland andra:
Lasse Beicher 1, 2, 3 Schtunk, Jonas Jarl – Community Kulturcentrum, Michelle Knight – Oxford Playhouse, Polly Teal London, Tobias Alvin Manusförfattare och sångare i Babian, Stockholms Improvisationsteater, Eva Brise Manusförfattare, Robert Lillhonga, filmregissör och manusförfattare, Björn Melander – regissör, manusförfattare och skådespelare.

Efter utbildningen erhåller du ett utbildningsbevis.

Kursinnehåll

 • Scenisk gestaltning
 • Skådespelarens verktyg
 • Clown
 • Improvisation
 • Kroppen som uttrycksmedel
 • Röst
 • Text- och karaktärsanalys
 • Teaterns skapandeprocess, hur går arbetet till?
 • Dans
 • Kreativt Skrivande

Under året ser vi även andras teaterföreställningar, i olika sammanhang, för att få inspiration och underlag till diskussion om teaterns villkor och funktion i samhället.

Lokaler
Vi har en stor och en mindre scen med full teknik, en stor rep-/danssal, diverse grupprum samt kostym- och rekvisitaförråd. Lokalerna är tillgängliga dygnet runt för våra deltagare.

Mål

 • Du får grundläggande kunskaper i skådespelarens arbete
 • Du kan söka vidare till högre studier inom skådespeleri

Ansökan

Teatererfarenhet är önskvärt men inte ett krav – alla är välkomna att söka.Ansök genom att klicka på knappen TILL ANSÖKAN. Vi behandlar sena ansökningar i mån av plats.

Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

 • Ett foto av dig
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå kursen
 • Personbevis

Inträdesprov
Vi kallar alla sökande till inträdesprov och intervju i slutet av maj. Vi vill helst träffa dig på plats, men i undantagsfall kan du efter överenskommelse skicka in en film eller boka en digital intervju. Till inträdesprovet vill vi att du repeterar in en monolog som du framför utantill (se monologtexter nedan). Under inträdesprovet kommer du även att bli intervjuad samt göra teaterövningar i grupp.

ANSÖKNINGSMONOLOGER_SKÅDESPELARE

Frågor?
Har du frågor om utbildningen. Kontakta någon av kursföreståndarna.

Kostnader/Avgift
Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1480 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kurstid
Våra teaterkurser är ettåriga och vi läser hösttermin – vårtermin med kursstart i augusti.

Intresseanmälan
Om du först vill veta lite mer kan du göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare. Klicka på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar lite mer. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Kontakt
Charlotte Skogh
Kursföreståndare
042-19 38 19
charlotte.skogh@sundsgarden.se

Tobias Kralmark
Kursföreståndare
042-19 38 46
tobias.kralmark@sundsgarden.se

Jesper Miikman
Producent
042-19 38 65
jesper.miikman@sundsgarden.se

 

Turnéåret är en ettårig påbyggnadsutbildning för dig med tidigare skådespelarutbildning och/eller skådespelarerfarenhet. Här får du fördjupad kunskap i att arbeta i en fri teatergrupp och vara med från början till slut i teaterproduktionens alla delar. Vi utgår från devising för att arbeta fram våra två föreställningar, en metod som idag används flitigt av många av landets framstående fria teatergrupper. Vårt mål är att du efter året ska vara redo att arbeta i en fri teatergrupp och med devicing som metod.

I kursen får du förutom att förfina ditt skådespeleri även vidareutveckla ditt dramatiska skrivande och grundläggande kunskaper i ljud och ljus. Gruppen kommer även att under handledning av vår producent, vara med och producera sina turnéer för att efter utbildning känna sig redo att själv producera en teaterföreställning som en frigrupp.

Utbildningen ger dig mycket scentid och du får möjlighet att utvecklas i mötet med publiken. Under kursåret kommer ni turnera i Sverige med 2 föreställningar, ha lektioner på plats i våra väl utrustade teaterlokaler, samt se föreställningar ur närområdets professionella repertoar.

Tidigare spelplatser är bland annat Dunkers Kulturhus, Barnens scen i Malmö, CommunityBiennalen m.fl.

Efter utbildningen erhåller du ett utbildningsbevis.

Kursinnehåll

 • Teaterproduktion, med utgångspunkt i devising som metod
 • Turné
 • Kreativt skrivande
 • Ljus- och ljudteknik
 • Scenografi och kostym, den visuella scenbilden
 • Producentkunskap: Marknadsföring, budget, föreningskunskap, workshops etc.
 • Community – vi jobbar med samhällsfrågor och existentiella frågor
 • Gruppkunskap

Under året ser vi även andras teaterföreställningar, i olika sammanhang, för att få inspiration och underlag till diskussion om teaterns villkor och funktion i samhället.

Lokaler
Vi har en stor och en mindre scen med full teknik, en stor rep-/danssal, diverse grupprum samt kostym- och rekvisitaförråd. Lokalerna är tillgängliga dygnet runt för våra deltagare.

 

Mål

 • Du får förståelse för vad som krävs för att arbeta i en fri teatergrupp
 • Du får förståelse för skådespelarens hantverk
 • Du får förståelse för hela teaterprocessen, från idé till färdig produktion
 • Du får en djupare förståelse för dig själv och andra människor
 • Du får stor scenvana med mycket scentid

Ansökan

Tidigare skådespelarutbildning och/eller skådespelarerfarenhet krävs.Ansök genom att klicka på knappen TILL ANSÖKAN. Vi behandlar sena ansökan i mån av plats.

Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

 • Ett foto av dig
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå
 • Personbevis

InträdesprovVi kallar alla sökande till inträdesprov och intervju i slutet av maj. Vi vill helst träffa dig på plats, men i undantagsfall kan du efter överenskommelse skicka in en film eller boka en digital intervju. Till inträdesprovet vill vi att du repeterar in en egenvald monolog som du framför sceniskt utantill. Under inträdesprovet kommer du även att bli intervjuad samt göra teaterövningar i grupp.

 

Frågor?

Har du frågor om utbildningen. Kontakta någon av kursföreståndarna.

Kostnader/Avgift
Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1480 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)
Du tar själv kontakt med CSN
Läs mer här!

Kurstid
Våra teaterkurser är ettåriga och vi läser hösttermin – vårtermin med kursstart i augusti.

Intresseanmälan
Om du först vill veta lite mer kan du göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare. Klicka på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar lite mer. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Kontakt
Charlotte Skogh
Kursföreståndare
042-193819
charlotte.skogh@sundsgarden.se

Tobias Kralmark
Kursföreståndare
042-19 38 00
tobias.kralmark@sundsgarden.se

Teater för mig är en ettårig kurs som, i första hand men inte enbart, vänder sig till dig med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) utan intellektuell funktionsvariation. Vi använder teatern som metod för personlig utveckling där du har möjlighet att utveckla din självkännedom och självkänsla.

Ett stort kursmoment är teaterproduktion. Under kursåret sätter klassen upp två föreställningar och du är medskapare till minst en av dessa. Vi skapar föreställningen med devising som metod och här får dina egna och andras berättelser gestaltas på scengolvet. Du får dessutom grundläggande teaterträning och scenvana.

Kursinnehåll

 • Teaterproduktion
 • Självkunskap
 • Gruppkunskap
 • Scenisk gestaltning, med utgångspunkt i Meisner-tekniken
 • Skådespelarens verktyg
 • Kroppen som uttrycksmedel
 • Teaterimprovisation
 • Kreativitet
 • Röst
 • Fysisk aktivitet

Under året ser teaterklassen olika teaterföreställningar som ger underlag för att diskutera vad teater är och att undersöka teaterns villkor och funktion i samhället. Du får en god beredskap att möta nya miljöer och möta människor med andra livserfarenheter än dina egna.

Mål

 • En bättre självkännedom
 • En ökad självkänsla och bättre självförtroende
 • Större förståelse för teatern som uttrycksmedel
 • Större kunskap om hur du och andra människor fungerar enskilt och i grupp
 • En tydligare bild av vad du har möjlighet att göra i framtiden

Ansökan och Prova-på-dagar
För att bli antagen till Teater för mig vill vi att du deltar i våra Prova-på-dagar som sker i maj. När vi fått din ansökan till kursen kallar vi dig och skickar info om Prova-på-dagarna. Under Prova-på-dagarna får du testa hur det är att studera på Teater för mig. Under två dagar deltar du i teater-workshops, tittar på lokalerna och träffar personal samt bor över på skolan.

Kostnaden för Prova-på-dagar är 615 kr/natt inklusive måltider.

Under dessa dagar kommer vi även ha en intervju med dig och du framför en valfri inövad monolog som du har förberett. Du väljer antingen en av våra föreslagna monologtexter som du hittar här nedan eller en egen text att framföra.

ANSÖKNINGSMONOLOGER_TEATER FÖR MIG

Ansökan sker digitalt och du hittar ansökningsformuläret genom att klicka dig vidare på knappen “Till Ansökan” som du finner längst upp och längst ner på sidan.

Du kan skicka in en sen ansökan. Vi behandlar dessa i mån av plats.

Frågor?
Har du frågor om utbildningen. Kontakta någon av kursföreståndarna.

Internat
Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och det finns möjlighet till boendestöd finansierat via din hemkommun.Om du har beviljats boendestöd blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang samt handledd i vardagssysslor. Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet. När du ansöker till Teater för mig – ta även kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd. Läs mer här:

Antagningsvillkor

 • Du måste vara 18 år eller äldre.
 • Vi tar emot ansökningar löpande.
 • Du bör ha deltagit i vår Prova-på-dagar

Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

 • Ett foto
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå på Teater för mig.
 • Personbevis
 • Eventuellt ett utlåtande från habilitering, psykolog eller läkare på din funktionsvariation.
  Detta skickas direkt per post till:
  Sundsgårdens folkhögskola
  ATT: Charlotte Skogh
  Örbyvägen 10
  257 30 Rydebäck
 • Samlat betygsdokument från tidigare utbildning/utbildningar.

Studiebesök
Du är alltid välkommen att boka in ett studiebesök som ger dig möjlighet att se hur det ser ut på Sundsgården. Du får träffa personal, får en inblick i våra ämnen och får se våra lokaler. Samtidigt får vi tillfälle att möta dig.
Givetvis får man ha med sig anhörig och/eller kontaktperson. Studiebesöket är kostnadsfritt och du bokar det med kursföreståndare.

Kostnader/avgift
Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1480 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:

Kostnader

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kurstid
Våra teaterkurser är ettåriga och vi läser hösttermin – vårtermin med kursstart i augusti.

Intresseanmälan
Om du först vill veta lite mer kan du göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare. Klicka på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar lite mer. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Kontakt
Charlotte Skogh
Kursföreståndare
042-193819
charlotte.skogh@sundsgarden.se

Tobias Kralmark
Kursföreståndare
042-19 38 00
tobias.kralmark@sundsgarden.se

Vi tror på utveckling och arbetar för att våra teaterutbildningar ska ligga i framkant bland landets profilkurser på folkhögskolor. Därför har vi arbetat fram Sundsgårdens skolscen. Vi tar med oss våra rötter och vårt arv och designar tre utbildningar för samtidens teaterscen. Vi strävar också efter att vara ett resurscentrum för scenkonst och tidigare elever återkommer gärna till våra lokaler för att på eget initiativ driva sina scenkonstprojekt.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Tobias Kralmark
Sofie Langvad
daniel gustavsson
Daniel Gustavsson

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser