Assistentlinjen – Lärarassistent, elevassistent

Assistentlinjen – Lärarassistent, elevassistent


Vill du arbeta inom skolan som Lärarassistent eller Elevassistent så är detta utbildningen för dig. Assistentlinjen ger dig breda kunskaper och ett professionellt förhållningssätt för att kunna arbeta med människor. 

Kursinnehåll

 • Psykologi 
 • Socialfärdighetsträning, ilskekontroll och moral utifrån ART
 • Tillämpad beteendeanalys
 • Motiverande samtal
 • ADAD
 • KBT
 • Helhetssyn på människan
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Teckenspråk 
 • Informations- och kommunikationsteknik – IKT 
 • Administration och dokumentation 
 • Kommunikation/konflikthantering och relationsskapande 
 • Genuskunskap och genuspedagogik. 
 • Pedagogik, lärande och motivation 
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 • Anpassningar och särskilt stöd 
 • Skolans organisation, skollagen, olika skolformer, lär- och kursplaner, juridik och villkor samt etik och värdegrund i den svenska skolan 
 • Praktik 
 • Examensarbete

Mål

 • Att du ska kunna arbeta som lärarassistent/elevassistent. 
 • Att du ska få breda kunskaper om att arbeta inom vanlig skola på alla nivåer, inom särskolan och även inom specialskola.
 • Att du ska vara så väl förberedd som möjligt när du kommer ut i arbete. 
 • Att du får en bred utbildning som ökar din anställningsbarhet. 

Behörighet och studieomdöme

Kursen är på eftergymnasial nivå därför kommer inga specifika behörigheter att ges. Däremot utfärdar vi ett utbildningsbevis där vi relaterar studieresultaten till den Europeiska referensramen för kvalifikationer.  

Antagningsvillkor

Utbildning med förkunskapskravet att du gått en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Du kommer att bli kallad till skolan för ett samtal, där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för din antagning. 
För att du ska tillgodogöra dig undervisningen krävs goda kunskaper i svenska och förmåga att se andra människors behov. 

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1800 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kurstid och ansökan

Assistentlinjen är en 1-årig utbildning.

Skicka in din ansökan helst före den 31 maj. Efter det att vi fått in din formella ansökan kan du bli kallad till en antagningsintervju.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Ola Nihlgård
Ola Nihlgård

Ola som är kursföreståndare för Assistentlinjen berättar kort om utbildningen.

Skriv ut

Dela sida

Yrkesutbildningar