Om Sundsgårdsakademin

Vi får ofta frågor om utbildningar, fortbildningar, kortkurser, retreater mm som ligger vid sidan av folkhögskolans ordinarie utbildningar. Dels från enskilda individer, dels från arbetsgivare som vill erbjuda sina medarbetare en fortbildning i linje med det som är Sundsgårdens folkhögskolas hjärtefrågor och kompetensområden. Styrelsen och skolans ledningsgrupp ville ta den uttalade efterfrågan på allvar och ägnade inledningsvis en styrelsehelg åt att se över möjligheterna att förverkliga idén om att öppna upp och erbjuda vår unika kompetens till nya grupper och individer. Vid sidan av folkhögskolans ordinarie verksamhet. Sagt och gjort, vi bjöd in en skara inflytelserika personer med bred kompetens från en mängd olika arenor till en kreativ idékväll under våren 2022 i syfte att stämma av behov, möjligheter och relevans. Det blev verkligen en kväll där visioner och inspiration flödade fritt. Likaså blev förväntningarna tydliga, gemensamt såg vi mängder av möjligheter. Den kvällen blev startskottet som senare kom att smitta av sig i takt med att den förankrades vidare i hela organisationen. Våra pedagoger fick tycka till och ta visionen vidare, liksom medarbetarna inom näringsverksamheten som verkligen kan det här med service och kundnöjdhet. Det fanns en samstämmighet i idéerna som formades till en gemensam vision, nu är visionen strax verklighet.

Vår ambition är att komplettera utbudet från andra aktörer, snarare än att konkurrera. Vi vill bara erbjuda det som vi vet att vi är riktigt bra på, i vissa fall först med och därmed ensamma om. Vi vill fylla de luckor och behov som uppstår i takt med att omvärlden förändras. Vi vill vara den kraft som saknas i ett samhälle där allt fler upplever meningslöshet och saknar tillit. Vi känner oss trygga i att vi kan erbjuda det helhetsperspektiv som människan behöver för att känna sig hel och ingå i en samhällsgemenskap.
Under hösten 2023 gick vi så in i en mer intensiv fas, där idéer och visioner fick bearbetas vidare, i syfte att göra verkstad av idéerna. Så blev det äntligen dags att sjösätta några av de kurser som blir de första inom Sundsgårdsakademin flagg under våren 2024.

Kortkurs

Kurs i Läkande skrivande

Kurs i Läkande skrivande Skriv för att läka – prova på reflekterande skrivande Helgkurs 23-24 mars 2024 Längd: 2 dagar,…

Läs mer

Distanskurs

Skrivterapeuterna

Skrivterapeuterna “Lyssna på din intuition och skriv därifrån. Lita på din penna, lita på dig själv. Lita på dina idéer….

Läs mer

Behörighetsgivande kurs - gymnasienivå

Kurser i krisstöd och krishantering

Kurser i krisstöd och krishantering Plötsligt händer det som inte får hända… Vi drabbas av något vi varken kunnat förutse…

Läs mer

Behörighetsgivande kurs - gymnasienivå

Utbildning i syn- och hörselomsorg

Utbildning i syn- och hörselomsorg HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning…

Läs mer