Försäkring

Försäkring

Du som studerar på Sundsgårdens Folkhögskola är försäkrad genom Folksam. Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada för internatelever. För övriga elever gäller försäkringen under skoltid.

Vid inträffad skada

Om du råkar ut för en skada gör du en anmälan på Folksams hemsida >>.

Skolans gruppavtalsnummer är: K66070
Försäkringsnummer är: KF-8416025-008

Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida