Övriga kurser inklusive samverkanskurser

Övriga kurser inklusive samverkanskurser

Uppdragsutbildningar

Sundsgårdens folkhögskola erbjuder uppdragsutbildningar som exempelvis

  • SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) – söks genom arbetsförmedlingen
  • SMI (studiemotiverande insats) – söks genom arbetsmarknadsförvaltningen
  • SFI (genomförs i samarbete med Svenska kyrkan)
  • ESF-projektet Fast Care för ukrainare ’Fokus studier och arbete’

Samverkanskurser

Dessutom anordnas samverkanskurser med föreningar kopplade till våra huvudmän eller med föreningar för personer med olika funktionsnedsättningar som Sundsgården samverkar med.

Samverkanskurserna anordnas av Sundsgården, i samarbete med en samverkanspart. Innehållet kan variera mycket, men det ska leva upp till statens syften med stödet till folkbildningen.

Dessa syften är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Vilka samverkanskurser som erbjuds och hur man ansöker till dem ser du nedan.

För information om våra samverkanskurser kontakta Sara Rooth sara.rooth@sundsgråden.se

Studiemotiverande kurs

SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kursen vänder sig till dig som är arbetslös och saknar formell gymnasiekompetens. Du får prova på att studera på folkhögskola under tre månaders tid. …

Läs mer

Övrig kurs

SFI – Helsingborg

SFI – Helsingborg Svenska för invandrare – SFI för ukrainare Välkommen att studera SFI i Helsingborg i fina lokaler och…

Läs mer

Övrig kurs

TSS (tecken som stöd) helgkurs

TSS (tecken som stöd) helgkurs Detta är en samverkanskurs som Sundsgården genomför i samverkan med HRF distrikt Skåne. Just nu…

Läs mer