Övriga kurser

Övriga kurser

Sundsgårdens folkhögskola erbjuder uppdragsutbildningar som SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) och Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett. Dessa söker du genom arbetsförmedlingen.

Studiemotiverande kurs

SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kursen vänder sig till dig som är arbetslös och saknar formell gymnasiekompetens. Du får prova på att studera på folkhögskola under tre månaders tid. …

Läs mer

Övrig kurs

Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett

Kursen innehåller grundläggande svenska och samhällsorientering för asylsökande. Fokus samhälle är en kurs för dig som är nyanländ och fortfarande väntar på beslut från Migrationsverket.

Målet är att du ska lära sig grunderna i svenska språket så att du kan göra dig förstådd i olika vardagssituationer. Du får också god kunskap i hur det svenska samhället fungerar….

Läs mer