IT – som framtidsyrke

IT- A Career for the Future

An education for you who:

 • Want to work with web programming and web development
 • Have graduated High School
 • Is over 18 years of age

The course offers a good base for working as a web developer. After completion of the course, the participant can seek further education at for example School of Applied Technology. The participant will also have the basic skills and knowledge required to start seeking jobs and traineeships as a junior web developer. There is a shortage of professionals in the field of IT programming and therefore chances are good for getting a job after the completion of the course

Studying IT programming at Sundsgården Folkhögskola

The course provides basic skills and knowledge in web development. We work partially in teams of 2-4 participants in each team and partially as a whole class. The course will often be project based where most of the teaching is online. Online teaching will sometimes alternate with lectures and classes at Sundsgården. Together we will learn about HTML, CSS, and JavaScript, and the teams will then be able to deepen their understanding and sharpen their skills within these areas of web development. The course is taught from a beginner perspective. We will discuss the basics of programming, what programming is, and what it can be used for. Starting from basics we will then work our way up to more advanced tools. To a large extent, the individual and teams will search for information on their own since this is such a rapidly changing industry and knowing how to find required information is vital.

Beyond just theory and practice we will at times have guest lecturers. We follow a syllabus with different modules where we work individually, in teams, and as a whole class depending on the course content. Majority of the course will be online. By the end of the course the participants will have the skills and knowledge required to create a portfolio that showcases several of the projects created throughout the course.   

Prior Knowledge and Requirements

This is a post High School course. Having graduated from High School or equivalent is a requirement. Good understanding of English is required since the course will be taught in English. Prior knowledge in IT programming and/or web design is an advantage, but not a requirement.

Degree and Certificate

After completion and passing the course, participants will receive a certificate of course completion.

Course Content

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Figma
 • Modern design libraries
 • Modern frameworks
 • Git/GitHub
 • Visual Studios Code
 • Programming techniques
 • Agile work

Breaks

2021
Easter break week 13

Expenses

Course cost per semester is 1 600 SEK for participants to help cover expenses for travel, guest lecturers, and course materials.

Course duration

5 months fulltime studies. January 11, 2021- June 4, 2021.

Student Aid (CSN)

Course participants are eligible for student aid and loans from CSN. Participants need to contact CSN themselves.

Contact Person

Michelle Andersson, Course Coordinator

Admission Conditions and Requirements

 • You are proficient in English, equivalent to High School level English since the course is taught in English.
 • You are proficient in using a computer.
 • Applicants who meet these requirements will be called to an admissions interview.

Application

Open application until January 8, 2021.
The course starts Januari 11, 2021. Late applications accepted if spots are available.

Accommodations

It is possible to apply for accommodations at the school’s boarding school.

IT – som framtidsyrke

En utbildning för dig som:

 • Vill jobba med webbprogrammering och webbutveckling
 • Har gått ut gymnasiet
 • Är över 18 år

Kursen ger en bra bas att bli webbprogrammerare. Efter genomgången utbildning kan den studerande söka vidare till exempelvis School of applied technology för vidareutbildning. Den studerande kommer också ha baskunskaper för att börja ansöka om jobb och traineeships som junior webbprogrammerare. IT-programmerare är ett bristyrke och du har därför stor möjlighet att få jobb efter fullgjorda studier.

Att studera till IT-programmerare på Sundsgårdens Folkhögskola

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i webbutveckling. Vi jobbar delvis i team med 2–4 deltagare i varje team och delvis i helklass. Undervisningen sker oftast i projektform, där merparten av kursen sker på distans, det varvas med föreläsningar och lektioner på Sundsgården. Vi har gemensamma genomgångar i HTML, CSS och JavaScript, där teamen sedan fördjupar sig i de olika delarna inom webbutveckling. Undervisningen bedrivs utifrån ett nybörjarperspektiv. Vi går igenom grunderna kring vad programmering är och vad det kan användas till. Detta följs upp med att vi gradvis använder mer avancerade verktyg. I hög grad söker individen och teamet själv information eftersom det rör sig så snabbt i branschen. Kunskap inom programmering är färskvara som förändras och utvecklas ständigt.

Teori och praktiska övningar varvas med några gästföreläsningar. Vi följer en kursplan med olika kursavsnitt där vi jobbar både enskilt, i team och som helklass beroende på kursinnehåll. Stora delar av undervisningen sker via distans. Vid slutet av utbildningen kommer deltagarna ha kunskapen för att skapa en portfolio som visar på ett antal projekt var och en tillverkat under kursens gång.

Förkunskaper

Det är en eftergymnasial kurs. Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande är ett krav. Goda kunskaper i engelska är ett krav då undervisningen i huvudsak sker på engelska. Förkunskaper i IT-programmering och/eller webbdesign är meriterande.

Examen och intyg

Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.

Kursinnehåll

 • HTML5,
 • CSS3,
 • JavaScript,
 • Figma,
 • Moderna designbibliotek,
 • Moderna ramverk,
 • Git/GitHub,
 • Visual Studios Code,
 • Programmeringsteknik
 • Agilt arbete

Lovdagar

2020
Höstlov vecka 44
Jullov 23 dec-20 – 3 jan -21

2021
Påsklov vecka 13

Kostnader

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera, i samband med studiebesök samt kursmaterial 1 600 kr per termin.

Kurstid

5 månader heltid
Kursstart HT 2020: 26 augusti-26 januari 2021.
Kursstart VT 2021: 11 januari-4 juni 2021.

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kontaktperson

Michelle Andersson, kursföreståndare

Antagningsvillkor

 • Du har kunskaper i engelska motsvarande gymnasienivå, eftersom undervisningsspråket är engelska.
 • Du har goda kunskaper i datoranvändning.
 • Behöriga sökande kallas till antagningsintervju.

Ansökan

Kursstart HT 2020: Öppen ansökan till den 20 augusti 2020.
Startdatum 26 aug, sen ansökan i mån av plats.

Kursstart VT 2021: Öppen ansökan till den 8 januari 2021.
Startdatum 11 januari, sen ansökan i mån av plats.

Boende

Det finns möjlighet att söka boende på skolans internat.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Michelle Andersson IT-utbildnings Sundsgårdens folkhögskola
Michelle Andersson

Skriv ut

Dela sida

Yrkesutbildningar