Våra utbildningar

Våra utbildningar

Vi erbjuder vuxenstudier med engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat. För dig som inte gått gymnasiet, saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte var nöjd med dina betyg erbjuder vi behörighetsgivande kurser för vuxna på gymnasienivå (motsvarar komvux). Du kan även läsa in svensk grundskola.

Vill du fördjupa dig i ett intresse är du välkommen att söka en profilkurs i teater eller musik.

Här kan du även söka flera olika yrkesutbildningar som ger dig god anställningsbarhet efter utbildningen. Välj mellan Vård- och omsorg, Assistent/Lärarassistent, Språk- och lärarassistent, IT – Front end Developer samt IT – Tech for women.

Behörighetsgivande kurser

Allmänna kurser (behörighetsgivande) är för dig som saknar behörighet i gymnasiet eller grundskolan.
Behöver du komplettera dina behörigheter för yrkeshögskola, högskola eller universitet? Då kan du gå en behörighetsgivande kurs hos oss. Dessa kurser kallas för Allmän kurs och vänder sig främst till dig som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning och som söker ett alternativ till studier på gymnasiet eller komvux. Allmän kurs innehåller gymnasiegemensamma ämnen och du kan välja en inriktning du behöver eller är intresserad av.

Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg erbjuder de inriktningar som du ser här nedan.

Visa kurser

Profilkurser

En profilkurs är en kurs där man fokuserar på ett speciellt ämne eller område. Här studerar man inte de allmänna ämnen som ger behörigheter till högskolan.

På Sundsgårdens folkhögskola finns två estetiska profilkurser för dig som vill utbilda dig inom teater och musik. Utbildningarna ger dig tid och möjlighet att fokusera på ditt intresse och utvecklas inom det.

Här finns kurs för dig som är 55 år eller äldre och som vill fortsätta lära och utvecklas, kurs för dig med afasi samt kurs om att leva hållbart.

När du avslutat en profilkurs får du ett intyg som styrker att du gått kursen.

Visa kurser

Yrkesutbildningar

På Sundsgårdens folkhögskola kan du utbilda dig till ett särskilt yrke och få goda chanser till anställning efter din utbildning. Det är stor efterfrågan på personal inom de yrkesinriktningar vi valt att utbilda inom, för att du lättare ska kunna få ett jobb helt enkelt.

Vill du jobba med människor har vi flera olika utbildningar som kan passa dig. Hos oss kan du läsa till Vård- och omsorg, Assistent/Lärarassistent samt Språk- och lärarassistent.

Vill du arbeta med webbprogrammering har vi två olika kurser du kan välja, IT – Front end Developer  eller  IT – Tech for women. Efter utbildningen har du möjlighet att få ett utbildningsbevis.

Visa kurser

Övriga kurser

Sundsgårdens folkhögskola erbjuder uppdragsutbildningar som SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) och Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett. Dessa söker du genom arbetsförmedlingen.

Visa kurser

Behörighetsgivande kurs - grundskolenivå

Allmän kurs med inriktning Vårdbiträde

På Allmän kurs med inriktning Vårdbiträde får du möjlighet att läsa in ämnen från grundskolan samtidigt som du studerar kurser inom vård och omsorg….

Läs mer

Ny distanskurs på kvartsfart

Leva hållbart

Leva hållbart Hållbar utveckling – jag vill, men hur?I dagens samhälle diskuterar vi begreppet hållbart, men vad betyder hållbar utveckling…

Läs mer

Behörighetsgivande kurs - gymnasienivå

Allmän kurs Steg 2 & 3 – Gymnasienivå

På vår kurs med inriktningen Mänskliga rättigheter, kan du skaffa behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet och få viktiga verktyg som du kan använda dig av i framtida studier och ett kommande yrkesliv. …

Läs mer

Ny yrkesutbildning

Vård och omsorg – Undersköterska

Ny yrkesutbildning som vänder sig till dig som tycker om att arbeta med människor och som vill arbeta inom vård och omsorg. Ger möjlighet till arbete inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg och handikappomsorg….

Läs mer

Profilkurs

Afasilinjen

Afasilinjen är för dig som har afasi efter stroke. Här arbetar vi aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva. Språklig träning varvas med friskvård, kreativitet och matematik. I höst på semi-distans…

Läs mer

Läs in svensk grundskola

Grunden – Grundskolenivå

För dig som läsa in svensk grundskola. Det är en kurs som hjälper dig att komma igång med studierna så att du sedan ska kunna läsa vidare på motsvarande gymnasienivå, eller yrkesutbildning. …

Läs mer

Behörighetsgivande kurs - gymnasienivå

Steg 1 – Gymnasienivå

Kursen vänder sig till dig som ska påbörja studier motsvarande gymnasiet, eller som studerat mindre än ett år på gymnasienivå. Välj inriktning Hållbarhet, Service, Körkort, IT…

Läs mer

Sundsgårdens Teaterutbildningar

Teater

Sundsgårdens skolscen Teaterutbildningen på Sundsgården är sprungen ur Communitykulturen. 1985 startades en teaterförening på Sundsgården inspirerad av Communityteater i England….

Läs mer

Behörighetsgivande kurs - gymnasienivå

Dyslexi/Läs & Skriv – Gymnasienivå

Det här är linjen för dig med diagnosen dyslexi och/eller dyskalkyli. Du får chansen att klara av de ämnen som ger grundläggande behörighet för högskolestudier. …

Läs mer

Behörighetsgivande kurs - gymnasienivå

Asperger/AST – Gymnasienivå

Utbildningen för dig med autismspektrumdiagnos och som vill fullfölja studier på motsvarande gymnasienivå. Du får samtidigt insikt och kunskap om din diagnos. …

Läs mer

Yrkesutbildning

IT – Front end Developer

En bra bas att bli webbprogrammerare. Efter utbildningen kan du söka vidare till exempelvis School of applied technology för vidareutbildning eller börja ansöka om jobb och traineeships som junior webbprogrammerare….

Läs mer

1-årig Yrkesutbildning

Assistent / Lärarassistent

Människor med särskilda behov kan behöva lärarassistent, elevassistent eller personlig assistent. Välkomna att söka vår 1-åriga yrkesutbildning som ger goda chanser till anställning….

Läs mer

1-årig Yrkesutbildning

Språk- och lärarassistent

Var med och skapa en hållbar skola för alla! Som språk- och lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges nya skola och en framtid för våra barn och ungdomar….

Läs mer

Yrkesutbildning

IT – Tech for women

IT – Tech for women Currently women and non-binaries are underrepresented in the IT world. Our aim is to provide…

Läs mer

Profilkurs med olika inriktningar

Musik

En musikutbildning för dig som vill förbereda dig för vidare musikstudier på musikhögskola eller annan högre musikutbildning. Kursen erbjuder inriktningarna Jazz -improvisation, Klassisk musik, Kyrkomusik, Arrangering/komposition, Kördirigering samt Musik- och ljudproduktion….

Läs mer

Profilkurs

55 plus

Kursen vänder sig till dig som är 55 år eller äldre och vill fortsätta lära och utvecklas. Vi vänder oss till dig som är arbetsfri, har pension och är nyfiken på ett nytt skede i livet….

Läs mer

För äldre utrikesfödda

Språka – För utrikesfödda

Vi vill bryta ensamhet och segregation för utlandsfödda äldre och samtidigt bredda kunskapen i det svenska språket. Vi gör detta genom att anordna träffar på Sundsgårdens Folkhögskola två gånger i veckan. På Språka lär och pratar vi svenska på ett nytt sätt….

Läs mer

Övrig kurs

Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett

Kursen innehåller grundläggande svenska och samhällsorientering för asylsökande. Fokus samhälle är en kurs för dig som är nyanländ och fortfarande väntar på beslut från Migrationsverket.

Målet är att du ska lära sig grunderna i svenska språket så att du kan göra dig förstådd i olika vardagssituationer. Du får också god kunskap i hur det svenska samhället fungerar….

Läs mer

Studiemotiverande kurs

SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kursen vänder sig till dig som är arbetslös och saknar formell gymnasiekompetens. Du får prova på att studera på folkhögskola under tre månaders tid. …

Läs mer

Distanskurs

Bibel distans

Vill du gå en bibelskola och fördjupa din kunskap om Bibelns berättelser? Har du inte tid eller möjlighet att studera på heltid på annan ort? Är du ”mitt i livet”? Bibelkursen ges på halvdistans med sex fysiska lördagsträffar på Sundsgården. Den går på kvartsfart över två terminer……

Läs mer