Studiemedel / CSN

Studiemedel / CSN

Som studerande på folkhögskola har du rätt till studiemedel. Du ansvarar själv för att söka samt att ta reda på vad som gäller just dig angående studiemedel och lån. Vänd dig i första hand till CSN direkt om du har frågor. På www.csn.se hittar du alltid uppdaterad information. Telefon till CSN: 0771 – 276 000.

Studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20

För studerande under 20 år. Du räknas som under 20 år fast du fyller 20 under en vårtermin. Du har rätt till studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. 

Studiebidrag 1 250 kr/mån (4 månader ht, 4,5 månader vt). Ansökan behöver ej göras.

Inackorderingstillägg utgår med lägst 1 190 kr och högst 2 350 kr/mån och utgör bidrag till boende och hemresor. Beloppets storlek är beroende av färdsträckan mellan hemmet och skolan. Är du inackorderad på folkhögskolan och har studiehjälp får du alltid inackorderingstillägg oavsett avståndet till hemmet. Inackorderingstillägget betalas ut för 4 månader under hösten och 4,5 månader under våren.
Extra tillägg kan beviljas i vissa fall. Prövning sker mot din egen och dina föräldrars ekonomi.

Du som har studiehjälp (till och med vårterminen det år du fyller 20 år) skall:

 • Själv ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN, förutsatt att du bor på vårt internat
 • Själv ansöka om extra tillägg (själva studiehjälpen behöver man inte ansöka om)

Kost- och läromedelsbidrag

Du som studerar motsvarande gymnasieutbildning och är folkbokförd i Helsingborg kan söka söka kost- och läromedelsbidrag.
Du som söker måste vara under 20 år (gäller till vårterminens slut det år du fyller 20).

Läs mer och ansök här:

https://eservice.helsingborg.se/H282

Det kan finnas liknande bidrag i andra kommuner. Läs mer på din hemkommuns hemsida.

Studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Du kan erhålla studiemedel med 10 860 kr/månad, varav 3 292 kr är bidrag och 7 568 kr är lån.

Högre bidraget

Du kan få det högre bidraget under vissa förutsättningar. Det innebär att 7 284 kr är bidrag och 3 576 kr är lån. Det högre bidraget prövar automatiskt av CSN. Du kan se vilka villkor som gäller på csn.se.

Om du är vårdnadshavare till ett eller flera barn kan du söka tilläggsbidrag. Gäller tills barnet fyller 18 år. Om båda föräldrarna studerar kan bara en få bidraget.

Du som har studiemedel (från höstterminen det år du fyller 20 år) skall:

 • Skicka in en ansökan om studiemedel till CSN
 • Kontrollera CSN:s beslut
 • Meddela CSN att studierna påbörjats, genom att lämna studieförsäkran via CSN-appen eller ”Mina sidor”

Du ska anmäla ändringar till CSN om du:

 • Läser ett mindre antal poäng än vad som står i ditt beslut om studiemedel
 • Avbryter dina studier
 • Byter skola eller utbildning
 • Får ändrad inkomst som påverkar din rätt till studiemedel
 • Gör ett uppehåll i dina studier för vård av barn eller närstående
 • Gör ett uppehåll i dina studier i sju dagar eller mer
 • Börjar studera igen efter ett uppehåll i mer än sju dagar

Om du är sjuk skall du anmäla det till Försäkringskassan.

Sundsgården anmäler till CSN:

 • Att du sökt en utbildning hos oss
 • Att du är antagen som studerande på utbildningen
 • Att du har påbörjat utbildningen
 • Ändrad omfattning av studierna
 • Om studierna avbryts

Efter terminens slut anmäler Sundsgården ditt studieresultat till CSN. 

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett ekonomiskt stöd som ger dig med kort utbildningsbakgrund möjlighet att komma igång med studier utan att behöva låna pengar. Utbildningar som ger möjlighet till studiestartsstöd är dem på grundskole- och gymnasienivå inom komvux, samt kurser på folkhögskola motsvarande grundskole- och gymnasienivå.

Skriv ut

Dela sida

Läs mer

Skriv ut

Dela sida

Våra utbildningar och kurser