Studiemedel / CSN

Studiemedel / CSN

Som studerande på folkhögskola har du rätt till studiemedel. Du ansvarar själv för att söka samt att ta reda på vad som gäller just dig angående studiemedel och lån. Vänd dig i första hand till CSN direkt om du har frågor. På www.csn.se hittar du alltid uppdaterad information. Telefon till CSN: 0771 – 276 000.

Du som har studiehjälp (till och med vårterminen det år du fyller 20 år) skall:

 • Själv ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN, förutsatt att du bor på vårt internat
 • Själv ansöka om extra tillägg (själva studiehjälpen behöver man inte ansöka om)

Du som har studiemedel (från höstterminen det år du fyller 20 år) skall:

 • Skicka in en ansökan om studiemedel till CSN
 • Kontrollera CSN:s beslut
 • Meddela CSN att studierna påbörjats, genom att lämna studieförsäkran via CSN-appen eller ”Mina sidor”

Du ska anmäla ändringar till CSN om du:

 • Läser ett mindre antal poäng än vad som står i ditt beslut om studiemedel
 • Avbryter dina studier
 • Byter skola eller utbildning
 • Får ändrad inkomst som påverkar din rätt till studiemedel
 • Gör ett uppehåll i dina studier för vård av barn eller närstående
 • Gör ett uppehåll i dina studier i sju dagar eller mer
 • Börjar studera igen efter ett uppehåll i mer än sju dagar

Om du är sjuk skall du anmäla det till Försäkringskassan.

Sundsgården anmäler till CSN:

 • Att du sökt en utbildning hos oss
 • Att du är antagen som studerande på utbildningen
 • Att du har påbörjat utbildningen
 • Ändrad omfattning av studierna
 • Om studierna avbryts

Efter terminens slut anmäler Sundsgården ditt studieresultat till CSN. 

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett ekonomiskt stöd som ger dig med kort utbildningsbakgrund möjlighet att komma igång med studier utan att behöva låna pengar. Utbildningar som ger möjlighet till studiestartsstöd är dem på grundskole- och gymnasienivå inom komvux, samt kurser på folkhögskola motsvarande grundskole- och gymnasienivå.

Skriv ut

Dela sida

Läs mer

Skriv ut

Dela sida

Våra utbildningar och kurser