Vårdbiträde – Ny yrkesutbildning

Vårdbiträde – Ny yrkesutbildning

Till hösten startar en ny yrkesutbildning, Vårdbiträde, på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg.

Vårdbiträde är ett bristyrke och du har därför stor möjlighet att få jobb efter fullgjorda studier. Som vårdbiträde arbetar du med omvårdnad av människor inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg eller inom handikappomsorgen. Omvårdnad innebär att hjälpa människor med vardagliga praktiska uppgifter som de själva inte klarar av. Det handlar om stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, om hushållsuppgifter, sociala och administrativa uppgifter. Arbetsförhållandena kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av omsorg man arbetar inom. Det kan ibland vara ett arbete som innehåller tunga lyft, och det kan bitvis vara stressigt. Ofta ingår man i ett arbetslag och jobbar enligt ett rullande schema alla dagar i veckan.

Att studera till vårdbiträde på Sundsgårdens Folkhögskola

Utbildningen är en profilkurs och innehåller kurser som motsvarar det nationella yrkespaketet för vårdbiträde inom Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen ger dig därmed kompetens att arbeta som vårdbiträde inom vård och omsorg samt inom hälso- och sjukvård.

Du ges också möjlighet att bli behörig i Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1.

Vi skapar en trygg lärmiljö, där du träffar engagerade och erfarna lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård- och omsorgsarbete. Vi arbetar tillsammans för att du ska känna motivation för dina studier, men framförallt för din framtida yrkesroll. På skolan finns stor tillgång till olika pedagogiska lärverktyg och vi arbetar med språkstödjande och ämnesöverskridande undervisning. Utbildningen till Vårdbiträde vänder sig till dig som tycker om att arbeta med människor och som vill arbeta inom vård och omsorg.

Hos oss får du lärarledd klassrumsundervisning där teori och praktik varvas genom hela utbildningen. Vi har ett metodrum där praktiska moment tränas. Minst 15% praktik ingår i utbildningen och praktiken förläggs under dagar, kvällar eller helger på heltid. Under den första perioden av utbildningen läser du en orienteringskurs i yrkessvenska och kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Detta ger en bra inblick i ditt nya yrkesval. Under utbildningen får du också en övergripande förståelse för hälsobegreppet och fördjupad kunskap om ett etiskt förhållningssätt inom vård- och omsorgsarbete.

Examen och intyg

Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.

Publicerad: 2020-06-02

Skriv ut

Dela sida

Nyheter