Utbildning i syn- och hörselomsorg

Utbildning i syn- och hörselomsorg

HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola den 9 – 10 september 2024 och den 18 – 20 september 2024. I vårt nätverk ingår även FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) Skåne.


Skriv ut

Dela sida

Skriv ut

Dela sida

Sundsgårdsakademin