Drama i Gudstjänsten

Drama i Gudstjänsten

Kursdatum: 9-13 augusti 


2021-06-02
Obs! Denna kursen är inställd.


Det finns nog ingen församling som skulle komma på tanken att avstå från musiken i gudstjänstlivet. Däremot är det förhållandevis få församlingar som regelbundet tillämpar andra kulturella uttryck såsom dans eller drama. De församlingar som använder drama i gudstjänsten har hittat ännu ett språk. Ett språk som kan förkroppsliga och fördjupa budskapet både hos betraktaren och hos den som gestaltar. Budskapet blir levandegjort och skapar ett klimat där frågor och tvivel får komma i ljuset, där olika åsikter och värderingar kring tolkningen av kristen tro blir tydliga.


Hur kan man då med enkla medel använda teater och drama i gudstjänsten? Under den här kursen utforskar vi hur texter och budskap kan levandegöras via dramatisering. Det blir både en hel del övning i drama och improvisation samt workshops och gruppsamtal kring att skriva texter och levandegöra bibelord för gudstjänstbruk. Som deltagare kommer du att få med dig verktyg för att både leda församlingens dramagrupp och för att skapa innehåll för samlingar och gudstjänster framöver. Kursen inriktar sig till dig som är nybörjare och till dig som har en del erfarenhet av teater och drama men som vill ha verktyg för att leda det kreativa arbetet med drama för och med vuxna i och utanför gudstjänstlivet.

Kursledare: Josefine Arenius är föreläsare och projektledare och jobbar främst med generations- och kulturfrågor. Hon har sysslat med skådespeleri i Sverige och i USA och har under många år skrivit draman för såväl gudstjänstbruk som längre föreställningar. Hon har en förkärlek för improvisation och är skicklig på att få grupper att fungera tillsammans, både på och av scenen.

Kostnad: 4 850 kr för kost och logi. (2 850 kr exkl logi)


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Eva-Lotta Ödemark
Catarina Eliasson

Skriv ut

Dela sida

Alla våra sommarkurser