Språk- och lärarassistent

Språk- och lärarassistent

Var med och skapa en hållbar skola för alla! Som språk- och lärarassistent kommer du att jobba med att skapa en bra framtid för våra barn och ungdomar. 

Yrkesrollen ser olika ut beroende på skola, undervisningsstadium och tänkta arbetsuppgifter. Klart är dock att du kommer att vara en viktig och uppskattad brobyggare. I din nya yrkesroll kan du få arbeta med att stödja den enskilde läraren eller ett helt lärarlag, samt vara ett socialt och pedagogiskt stöd för eleverna. Du kommer att vara en viktig del i att skapa trygghet, studiero och möjligheter till lärande för alla barn. 

Du kan också arbeta som studiehandledare eller språkstödjare. Andra uppdrag kan vara att avlasta genom att ta hand om vissa administrativa uppgifter så att lärarna kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag, dvs undervisningen. Som språk- och lärarassistent blir du en del av den pedagogiska personalen på skolan. 

Kursen är en eftergymnasial yrkesutbildning på ett år. Utbildningen är för dig som är flerspråkig och som gillar och vill jobba med barn/ungdomar i skolan. Vår utbildning till språk- och lärarassistent ger dig en bred grund för ett framtida stimulerande arbete inom skolans värld. Studierna varvas med praktik under året. 

För vem?

 • För dig med svenska som andraspråk 
 • För dig som vill vara med och skapa en hållbar skola för alla 
 • För dig som är utlandsfödd och har pedagogisk utbildning 
 • För dig som vill arbeta med barn och ungdomar men inte vill läsa en högskoleutbildning 
 • För dig som vill att elever i skolan ges goda förutsättningar att lyckas med sina studier 
 • För dig som vill vara med och skapa en trygg skolmiljö 
 • För dig som vill prova skolmiljön innan du bestämmer dig för att eventuellt studera vidare 

Kursplan

 • Språkfärdighet/svenska i tolkning, tolketik och tolkningsteknik 
 • Informations- och kommunikationsteknik – IKT 
 • Skolans organisation, skollagen, olika skolformer, lär- och kursplaner, juridik och villkor samt etik och värdegrund i den svenska skolan 
 • Administration och dokumentation 
 • Kommunikation/konflikthantering och relationsskapande 
 • Psykologi – utvecklingspsykologi, sociologi samt ledarskap 
 • Genuskunskap och genuspedagogik. 
 • Pedagogik, lärande och motivation 
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 • Anpassningar och särskilt stöd 
 • Yrkesrollen och praktik 

Omfattning:
Eftergymnasial utbildning på heltid i två terminer.

Arbetssätt

Studierna bygger på folkbildningens grundtanke där deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom interaktion, dialog och reflektion med andra. Genom praktiken blir den erfarenhetsbaserade kunskapen en viktig grund att dela med sig av mellan kursdeltagarna, lärare och andra. Studierna omfattar såväl enskilda uppgifter som gruppuppgifter. I första hand sker studierna på skolan, tillsammans i klassrummet. En viktig del av utbildningen är också praktik och mötet med skolans vardag. Studierna är ämnesöverskridande och vissa moment är direkt kopplade till praktiken. 

Antagningsvillkor

 • Du har svenska som andraspråk 
 • Du har slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. 
 • Du måste ha språkkunskaper som motsvarar svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 
 • Du måste ha goda kunskaper i ditt modersmål 
 • Vi bedömer din personliga lämplighet för att jobba i en pedagogisk verksamhet med barn. 
 • Utdrag ur belastningsregistret 

Urval sker efter intervju samt antagningsprov. Du skickar ett personligt brev samt kopia av senaste skolbetyg. 

Examen och intyg

Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.

Kostnader

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1450 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kurstid och ansökan

Assistentlinjen är en 1-årig utbildning.
Skicka in din ansökan före den 31 maj. 


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Klara Stenqvist
Karina Norstedt

Klara som är kursföreståndare på Språk- och lärarassistent

beskriver kort utbildningen

Skriv ut

Dela sida

Yrkesutbildningar