Teater på plats – för dig med NPF

Teater på plats – för dig med asperger, högfungerande autism, adhd/add

Teaterlinjen Teater på plats är en ettårig teaterkurs på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg och som, i första hand, vänder sig till dig med NPF-diagnos (neuropsykiatriska funktionsvariation) så som asperger, högfungerande autism, adhd/add etc. utan utvecklingsstörning.

Vi använder teater som metod för personlig utveckling där du har möjlighet att utveckla din självkännedom och självkänsla. Ett stort kursmoment är teaterproduktion som i huvudsak utgår från monologer som du varit med och arbetat fram.

Vi skapar föreställningar genom community-teaterprocesser där egna och andras berättelser gestaltas på scengolvet. Du får dessutom grundläggande teaterträning och viss scenvana.

Kursinnehåll

 • Teaterproduktion/teaterprojekt
 • Scenisk gestaltning, med utgångspunkt i Meisner-tekniken
 • Kroppen som uttrycksmedel
 • Socialteoretisk medvetenhet
 • Socialpraktisk medvetenhet
 • Kreativitet
 • Textanalys
 • Röst
 • Improvisation
 • Fysisk aktivitet; dans, uteaktiviteter, träning etc.*

*Läses integrerat med studerande på de andra teaterkurserna

Under året ser teaterklassen olika teaterföreställningar som ger underlag för att diskutera vad teater är och att undersöka teaterns villkor och funktion i samhället. Det finns möjligheter att driva ett kulturcafé med öppen scen under året tillsammans med andra kurser på skolan. 

Mål

 • En bättre självkännedom
 • En ökad självkänsla och bättre självförtroende
 • Större förståelse för processerna i teaterarbete
 • Större kunskap om hur andra människor fungerar enskilt och i grupp
 • En tydligare bild av vad du har möjlighet att göra i framtiden

Ansökan och Prova-på-kurs 

Med anledning av Corona/Covid-19 ställs Prova-på-dagarna in i år och vi kommer genomföra intervju och antagningsprov via Skype (eller liknande). Vi kan även ta emot studiebesök och enskilda intervjuer på plats vid behov och överenskommels. Kallelse till SKYPE-intervju går ut till samtliga sökande.

Skicka in din ansökan senast 1 maj.

Du framför valfri monolog som du har förberett och vi intervjuar dig. Du väljer antingen en av våra föreslagna monologtexter som du hittar här nedan eller en egen text att framföra. 

Monologtexter:

Monologtexter1

Monologtexter2

Intresseanmälan

Om du först vill veta lite mer kan du göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare. Klicka på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar lite mer. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och det finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun.

Om du har beviljats boendestöd blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang samt handledd i vardagssysslor. Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet.

När du ansöker till Teater på plats – tag även kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd. Läs mer här:

Antagningsvillkor

 • Du måste vara 18 år eller äldre.
 • Skicka in din ansökan senast 1 maj.
 • Du bör ha deltagit i vår Prova-på-kurs

Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

 • Ett foto
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå på Teater på plats.
 • Personbevis
 • Ett utlåtande från habilitering, psykolog eller läkare på din funktionsnedsättning.
  Detta skickas direkt per post till:
  Sundsgårdens folkhögskola
  ATT: Pernilla Gustavsson
  Örbyvägen 10
  255 92 Helsingborg
 • Samlat betygsdokument från tidigare utbildning/utbildningar.

Studiebesök  

Du är alltid välkommen att boka in ett studiebesök som ger dig möjlighet att se hur det ser ut på Sundsgården. Du får träffa personal, får en inblick i våra ämnen och får se våra lokaler. Samtidigt får vi tillfälle att möta dig.
Givetvis får man ha med sig anhörig och/eller kontaktperson. Studiebesöket är kostnadsfritt och du bokar det med kursföreståndare Pernilla Gustavsson.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1300 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid 

Våra teaterkurser är ett år och vi läser hösttermin – vårtermin. Kursstart 23 augusti 2021. 


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Pernilla Gustavsson

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser