Teater på plats – för dig med NPF

Teater på plats – för dig med asperger, högfungerande autism, adhd/add

Teater på plats är en ettårig kurs som, i första hand, vänder sig till dig med neuro- psykiatrisk funktionsvariation utan utvecklingsstörning. Vi använder teatern som metod för personlig utveckling där du har möjlighet att utveckla din självkännedom och självkänsla. Ett stort kursmoment är teaterproduktion. Klassen sätter upp två föreställningar per läsår och du är medskapare till minst en av dessa. Vi skapar föreställningar genom communityteaterprocesser där egna och andras berättelser gestaltas på scengolvet. Du får dessutom grundläggande teaterträning och scenvana.

Kursinnehåll

 • Teaterproduktion
 • Scenisk gestaltning, med utgångspunkt i Meisner-tekniken
 • Skådespelarens verktyg
 • Kroppen som uttrycksmedel
 • Teaterimprovisation
 • Självkunskap
 • Gruppkunskap
 • Kreativitet
 • Röst
 • Fysisk aktivitet.*

*Läses integrerat med studerande på de andra teaterkurserna

Under året ser teaterklassen olika teaterföreställningar som ger underlag för att diskutera vad teater är och att undersöka teaterns villkor och funktion i samhället. Du får en god beredskap att möta nya miljöer och möta människor med andra livserfarenheter än dina egna. 

Mål

 • En bättre självkännedom
 • En ökad självkänsla och bättre självförtroende
 • Större förståelse för processerna i teaterarbete
 • Större kunskap om hur andra människor fungerar enskilt och i grupp
 • En tydligare bild av vad du har möjlighet att göra i framtiden

Ansökan och Prova-på-kurs 

För att bli antagen till Teater på plats vill vi att du deltar i våra Prova-på-dagar 26-27 april. När vi fått din ansökan till kursen kallar vi dig och skickar info om Prova-på-dagarna. Under Prova-på kursen får du prova på hur det är att studera på Teater på plats. Under två dagar deltar du i teater-workshops, tittar på lokalerna och träffar personal samt bor över på skolan.

Under dessa dagar kommer vi även ha en intervju med dig och du framför en valfri inövad monolog som du har förberett. Du väljer antingen en av våra föreslagna monologtexter som du hittar här nedan eller en egen text att framföra. 

Skicka in din ansökan senast 9 april. Ansökan sker digitalt och du hittar ansökningsformuläret genom att klicka dig vidare på knappen “Till Ansökan” som du finner längst upp och längst ner på sidan.

Du kan skicka in en sen ansökan. Vi behandlar dom i mån av tid.

Monologtexter:

Monologtexter1

Monologtexter2

Intresseanmälan

Om du först vill veta lite mer kan du göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare. Klicka på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar lite mer. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och det finns möjlighet till boendestöd finansierat via din hemkommun.

Om du har beviljats boendestöd blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang samt handledd i vardagssysslor. Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet.

När du ansöker till Teater på plats – ta även kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd. Läs mer här:

Antagningsvillkor

 • Du måste vara 18 år eller äldre.
 • Vi tar emot ansökningar löpande.
 • Du bör ha deltagit i vår Prova-på-kurs

Tillsammans med ifylld ansökningsblankett bifogar du:

 • Ett foto
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå på Teater på plats.
 • Personbevis
 • Ett utlåtande från habilitering, psykolog eller läkare på din funktionsnedsättning.
  Detta skickas direkt per post till:
  Sundsgårdens folkhögskola
  ATT: Lottie Skogh
  Örbyvägen 10
  257 30 Rydebäck
 • Samlat betygsdokument från tidigare utbildning/utbildningar.

Studiebesök  

Du är alltid välkommen att boka in ett studiebesök som ger dig möjlighet att se hur det ser ut på Sundsgården. Du får träffa personal, får en inblick i våra ämnen och får se våra lokaler. Samtidigt får vi tillfälle att möta dig.
Givetvis får man ha med sig anhörig och/eller kontaktperson. Studiebesöket är kostnadsfritt och du bokar det med kursföreståndare Pernilla Gustavsson.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1325 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kurstid 

Våra teaterkurser är ettåriga och vi läser hösttermin – vårtermin. Kursstart i augusti. 


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Lottie Skogh
Tobias Kralmark

Pernilla, tidigare kursföreståndare för Teater på plats berättar kort om kursen.

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser