Seniorakademin 55+ En dag i veckan

Seniorakademin 55+ En dag i veckan

Detta är en kurs för livslångt lärande för dig som är 55 år eller äldre. Det krävs ingen särskild behörighet för att börja, men nyfikenhet och gott humör är en bra utgångspunkt. Sundsgården har också en tvådagarskurs inom Seniorakademin och eftersom den är så populär utökar vi nu med ytterligare en kurs, en endagskurs, med kursstart onsdag 17 januari 2024.

Kursinnehåll

På Seniorakademin 55+ läser vi en rad allmänna ämnen som historia, kultur, samhällskunskap och livsåskådning, men innehållet varierar under kursens gång och kan även innehålla till exempel IT-kunskap och kreativa inslag. Sundsgårdens aktiviteter för hela skolan är också inkluderade, som exempelvis Mänskliga rättighetsdagar i mars och storsamlingar inför alla högtider.
Lektionerna anknyter ofta till ett årstema som gruppen och lärarna i arbetslaget arbetar fram tillsammans, exempel på teman som varit är Småland eller någon intressant konstepok.
Under kursen gör vi också studiebesök av olika slag.  

Mål

Mål för kursen är det livslånga lärandet, generationsmöten och inte minst en trevlig, social samvaro. En viktig utgångspunkt är att alla har olika livserfarenheter som berikar samvaron och kursinnehållet.
Här finns inga betygs- eller examenskrav, men om man så önskar kan man få ett intyg efter avslutad kurs.

Kostnader/Avgifter

Du betalar 600 kr varje termin som täcker litteratur, kopiering, kaffe och en del skolgemensamma avgifter. Kostnader för studie- och museibesök och för dig som önskar en gemensam skolresa tillkommer. Det finns också möjlighet att äta lunch på skolan.
 

Kurstid och ansökan

Du är på skolan på onsdagar, kl 9:00-14:00 och de dagar gemensamma skolaktiviteter hålls.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt.


KURSSTART: 17 januari.
KURSTID: Onsdagar kl 9:00-14:00, 17 januari – 5 juni 2024


Klicka på knappen TILL ANSÖKAN.


Lena Henningsson, Kursföreståndare
lena.henningsson@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Lena Henningsson

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser