Afasilinjen

Afasilinjen

AFASILINJEN PÅ SEMI-DISTANS

Så här kommer det att fungera:

Du går cirka 13 veckor/termin.
Kursen är på semi-distans med inledande intensiv vecka på skolan och fortsatt daglig distansträning på förmiddagar utifrån individuell målsättning. Sista veckan på terminen träffas vi för avslutande vecka på skolan, för dom som vill och kan.
Vi hjälper dig att komma i gång med dator och program när du börjar hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

AFASILINJEN är en särskild linje som funnits på skolan sedan 1988. Studiemiljö och pedagogik är anpassad dig som har afasi efter stroke. Denna form av vuxenutbildning i folkhögskolans regi är godkänd av Folkbildningsrådet, samt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Kommunikation och aktivitet

Du som söker Afasilinjen är motiverad att arbeta vidare med dina språkliga och kommunikativa förmågor. Vi arbetar aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva. Språklig träning varvas med matematik, friskvård och kreativitet. Kursen ger fördjupad kunskap om afasi samt möjligheter att öka aktivitet och delaktighet i samhället.

Kursinnehållet anpassas efter gruppens och individens behov. Pedagoger, assistenter, kursföreståndare och logoped har ett nära samarbete och bjuder in dig som deltagare att påverka ditt individuella upplägg i kursen genom aktiv målsättning för terminens arbete.

Som deltagare på Afasilinjen är du beredd på att arbeta intensivt och långsiktigt för att skapa flexibla former av kommunikation. Du är inställd på att ta aktiv del av undervisningen. Vi stöder dig i lärandet utifrån dina språkliga och kommunikativa behov och målsättningar med sikte på framtiden.

Din utbildning är stimulerande, utmanande och skapar en känsla av sammanhang. Efter avslutad kurs har du tränat dina språkliga och kommunikativa färdigheter, vilket förbättrar dina möjligheter att ta aktiv del i samhället.

Studiemiljön

 • Linjen har plats för 12 deltagare
 • Vi delar upp den stora gruppen i mindre grupper
 • Undervisning sker på plats på skolan och på distans
 • Du tränar språk, tal och kommunikation på många olika varierande sätt
 • Studiemiljön stimulerar till ökad digital delaktighet
 • Möjlighet att ta del av folkhögskolans övriga utbud

Kursinnehåll

 • Träning av språk, tal och kommunikation
 • Matematik, problemlösning och vardagslogik
 • Samhällskunskap och nutidsorientering
 • Datorträning och självständigt arbete
 • Musik och kreativitet
 • Gymnastik
 • Fördjupad kunskap om språk och afasi
 • Träning på distans och på Sundsgården

Mål

 • Du arbetar utifrån individuella målsättningar
 • Vi strävar efter förbättrad språklig och kommunikativ funktion
 • Ökad kommunikativ aktivitet och delaktighet i samhället
 • Ökad kunskap, självkännedom och förbättrat självförtroende vad gäller språklig och kommunikativ förmåga

Antagningsvillkor

För att bli antagen till Afasilinjen ska du ha diagnostiserats med afasi och/eller talapraxi efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Dessutom vill vi helst att du vid något tillfälle har deltagit i vår undervisning så att vi kan vara säkra på att du kan ta till dig kursinnehållet. Det finns möjlighet att göra detta genom några av våra korta kurser eller genom prova-på-dagar.

Kostnader/Avgift

Du kan söka bidrag från en del regioner i landet som eventuellt kan ge bidrag för hela, eller delar av kursen, eller betala själv.

Hyra en dator: 250:-/månad
Priser för veckorna på plats:
Internat: 2500:-/vecka. Hotellrum med helpension.
Externat: Matabonnemang 500:-/vecka.

Kurstid, ansökan och länkar

För ansökan, fyll i ansökningsblankett nedan eller klicka på “Till Ansökan”. Ange termin och läsår du önskar starta.

Ansökningsblankett

För mer information, kontakta en kursföreståndare.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Camilla Olsson
Camilla Olsson
Marika Schütz

Ulrika och Camilla som är kursföreståndare på Afasilinjen beskriver kort utbildningen.

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser