Afasilinjen

Afasilinjen

AFASILINJEN PÅ SEMI-DISTANS

Med anledning av att ingen vet hur allas vår framtid ser ut p g a Corona har Sundsgården bestämt att vi även under vårterminen kommer att fortsätta med distansstudier för afasilinjen.

Så här kommer det att fungera:
Du går ca 13 veckor/termin. Terminstart och intag sker löpande.
Första veckan träffas vi på plats på skolan. Antingen bor du på vårt internat eller så bor du hemma. Även en vecka i mitten av terminen samt sista veckan på terminen träffas vi på skolan, för dom som vill.

Vi hjälper vi dig att komma igång med datorer och program etc när du börjar hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

AFASILINJEN är en särskild linje som funnits på skolan sedan 1988. Studiemiljön och pedagogiken är anpassad dig som har afasi efter stroke. Denna särskilda form av vuxenutbildning i folkhögskolans regi är godkänd av Folkbildningsrådet, samt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Sundsgårdens folkhögskola är en av fem aktörer i Sverige med liknande inriktning.

Kommunikation och aktivitet

Du som söker Afasilinjen är motiverad att arbeta vidare med dina språkliga förmågor. Vi arbetar därför aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva. Språklig träning varvas med friskvård, kreativitet och matematik. Genom olika former av samarbetsprojekt får du en fördjupad kunskap om vad afasi innebär samt ges nya möjligheter att öka din delaktighet i samhället.

All undervisning sker i grupp. Kursinnehållet anpassas efter gruppens behov. Pedagoger, assistenter, kursföreståndare och logoped har ett nära samarbete och bjuder in dig som deltagare att påverka upplägget i kursen. Du ansvarar för ditt eget lärande och är öppen för din personliga utveckling tillsammans med övriga kursdeltagare.

Som deltagare på Afasilinjen är du beredd på att arbeta intensivt och långsiktigt för att forma flexibla former av kommunikation. Du är inställd på att ta aktiv del av undervisningen. Vi stöder dig i lärandet utifrån dina språkliga och kommunikativa behov och har som ambition att möta dina önskemål med sikte på framtiden.

Din utbildning är stimulerande, utmanande och skapar en känsla av sammanhang. Efter avslutad kurs har du tränat dina språkliga och kommunikativa färdigheter, vilket förbättrar dina möjligheter att ta del av vår demokrati samt ökar dina förutsättningar för att retableras i samhället.

Studiemiljön

 • Linjen har plats för 12 deltagare
 • Under skoltid finns alltid skolassistenter
 • Ansvarig för det pedagogiska innehållet är kursansvarig logoped
 • Ansvarig för praktiska moment är kursansvarig assistent
 • Studiemiljön stimulerar till ökad digital delaktighet
 • Genomförande av gemensamma projekt
 • Möjlighet att ta aktiv del av folkhögskolans övriga utbud

Kursinnehåll

 • Morgongymnastik
 • Språklig träning (svensk ordkunskap, grammatik, semantik och pragmatik)
 • Kreativitet, bild, musik och skapande
 • Röstträning, talteknik och muntligt framförande
 • Matematik, problemlösning och vardagslogik
 • Samhällskunskap, historia och nutidskunskap
 • Bokcirkel genom högläsningsmetoden ”Shared Reading”
 • Datorträning med särskilt anpassade afasidatorträningsprogram
 • Humanistiska och medicinska perspektiv på språk och språklöshet

Mål

 • Du får en förbättrad kommunikation med sin omgivning
 • Du får en ökad förståelse för sina språkliga och kommunikativa styrkor
 • Du får, genom att arbeta tillsammans med andra som lever med afasi, ökad självkännedom och förbättrat självförtroende

Antagningsvillkor

För att bli antagen till Afasilinjen ska du ha diagnostiserats med afasi efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Dessutom vill vi helst att du vid något tillfälle har deltagit i vår undervisning så att vi kan vara säkra på att du kan ta till dig kursinnehållet samt fungerar i olika gruppkonstellationer. Det finns möjlighet att göra detta genom några av våra korta kurser.

Kostnader/Avgift

Avgifterna för läsåret vårterminen 2021.
Du kan söka bidrag från en del regioner i landet som eventuellt kan ge bidrag för hela, eller delar av kursen, eller betala själv.

Terminsavgift: 1000:-/deltagare
Hyra en dator: 250:-/månad
Priser för veckorna på plats:
Internat: 2500:-/vecka. Hotellrum med helpension.
Externat: Matabonnemang 500:-/vecka.

Kurstid, ansökan och länkar

Vårterminen 2021
18 januari – 7 maj, samt en frivillig vecka för återträff tillsammans med andra tidigare deltagare 31 maj – 4 juni.

För ansökan, fyll i ansökningsblankett nedan eller klicka på “Till Ansökan”. Ange termin och läsår du önskar starta.

Ansökningsblankett

Folder om Afasilinjen

För mer information, kontakta en kursföreståndare.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Ulrika Tajthy
Ulrika Tajthy
Camilla Olsson
Camilla Olsson

Ulrika och Camilla som är kursföreståndare på Afasilinjen beskriver kort utbildningen.

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser