Svenska från dag ett

Svenska från dag ett

Grundsvenska och samhällsorientering för asylsökande. Svenska från dag ett är en kurs för dig som är nyanländ och som fortfarande väntar på beslut från Migrationsverket. Kursen som är på heltid ger dig hjälp/stöd med svenska språket. Målet är att du ska lära sig grunderna i svenska språket så att du kan göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer. Du får också nyttig information om hur det svenska samhället och om hur annat fungerar.

Svenska från dag ett är en kurs för dig som:

 • Vill lära dig grunderna i det svenska språket, så du kan göra dig förstådd och förstå andra i vardagliga situationer
 • Vill lära dig om samhällslivet i Sverige genom undervisning, studiebesök, föreläsningar och deltagande i övrig verksamhet på folkhögskolan.
 • Vill ha en meningsfull sysselsättning under asyltiden och inför din framtida etablering i arbets- och samhällslivet

Kursinnehåll

 • Svenska: grundläggande.
 • Samhällsorientering, kulturkunskap och geografi.
 • Kompetenskartläggning; yrkeskunskaper, arbetslivserfarenhet och studiebakgrund.
 • Hälsa och motion.
 • Studiebesök, kopplade till de kunskapsområden som behandlas.
 • Viss studie- och yrkesvägledning.

Kursen riktar sig till dig som:

 • Är asylsökande, oavsett boendeform
 • Har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende
 • Är 18 år och äldre
 • Har ett giltigt LMA-kort

Hur tar du dig till Sundsgårdens Folkhögskola

Du tar dig enkelt till Sundsgårdens Folkhögskola med buss från 219 eller 218 från Helsingborg C. Från Landskrona tar du buss 218, om du åker tåg tar du Pågatåg till Ramlösa station och byter där till buss 218 eller 219 mot Helsingborg. Du kan söka ersättning hos Migrationsverket för dina resekostnader till och skolan med tåg/buss. Skolan hjälper dig med din ansökan

Viktigt

Personer som är asylsökande ska ha ett giltigt LMA-kort – en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket. Personer med uppehållstillstånd ska ha ett uppehållstillståndskort, utfärdat av Migrations-verket och bo i någon form av Migrationsverkets anläggningsboende.

Kursstart och omfattning

Heltid.

Kostnader/avgift

Utbildningen är kostnadsfri.

Hitta hit

Du tar dig enkelt till Sundsgårdens Folkhögskola med buss från 219 eller 218 från Helsing- borg C. Från Landskrona tar du buss 218, om du åker tåg tar du Pågatåg till Ramlösa station och byter där till buss 218 eller 219. Migrationsverket betalar för dina resekostnader till och skolan med tåg/buss. Du får mer information när du blivit antagen till kursen. Vi måste ha minst 15 deltagare för att starta kursen.

Ansöka och frågor

Kontakta: Ellinor Pettersson, 042-19 38 38
ellinor.pettersson@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

foto saknas
Ellinor Pettersson

Skriv ut

Dela sida

Övriga kurser