Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett

Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett

I ett samarbete mellan Sundgårdens folkhögskola och Svenska kyrkan i Helsingborg kan du studera en kurs i grundläggande svenska och samhällsorientering. Kursen är för dig som är asylsökande samt för dig från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet. Undervisningen sker i Den gode herdens kyrka, Blåkullagatan 7, Helsingborg.

Målet är att du ska lära sig grunderna i svenska språket så att du kan göra dig förstådd i olika vardagssituationer. Du får också god kunskap i hur det svenska samhället fungerar.

Svenska från dag ett är en kurs för dig som:

 • Vill lära dig grunderna i det svenska språket, så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.
 • Vill lära dig om samhällslivet i Sverige genom undervisning, studiebesök, föreläsningar och deltagande i övrig verksamhet på folkhögskolan.
 • Vill ha en meningsfull sysselsättning under asyltiden och inför din framtida etablering i arbets- och samhällslivet.

Kursinnehåll

 • Svenska: grundläggande.
 • Samhällsorientering.
 • Planering utifrån dina yrkeskunskaper, arbetslivserfarenhet och studiebakgrund.
 • Hälsa och motion.
 • Studiebesök, kopplade till de kunskapsområden som behandlas.
 • Viss studie- och yrkesvägledning.

Kursen riktar sig till dig som:

 • Är asylsökande, oavsett boendeform.
 • Kommer från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet.
 • Har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende.
 • Är 18 år och äldre.
 • Har ett giltigt LMA-kort.

Bahare från Svenska från dag ett berättar

Viktigt

Personer som är asylsökande ska ha ett giltigt LMA-kort – en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket.
Personer med uppehållstillstånd ska ha ett uppehållstillståndskort, utfärdat av Migrationsverket och bo i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kursstart och omfattning

Heltid. Start 9 januari. Löpande antagning.

Kostnader/avgift

Utbildningen är kostnadsfri.

Var

Undervisningen sker i Den gode herdens kyrka, Blåkullagatan 7, Helsingborg

Anmälan och frågor

Kontakta: Ellinor Pettersson, 042-19 38 38
ellinor.pettersson@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Ellinor Pettersson

Skriv ut

Dela sida

Övriga kurser