Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett

Svenska för asylsökande – Svenska från dag ett

På Sundgårdens folkhögskola i Helsingborg kan du studera en kurs i grundläggande svenska och samhällsorientering. Kursen är för dig som är asylsökande samt för dig från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Målet är att du ska lära sig grunderna i svenska språket så att du kan göra dig förstådd i olika vardagssituationer. Du får också god kunskap i hur det svenska samhället fungerar.

Svenska från dag ett är en kurs för dig som:

 • Vill lära dig grunderna i det svenska språket, så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.
 • Vill lära dig om samhällslivet i Sverige genom undervisning, studiebesök, föreläsningar och deltagande i övrig verksamhet på folkhögskolan.
 • Vill ha en meningsfull sysselsättning under asyltiden och inför din framtida etablering i arbets- och samhällslivet.

Kursinnehåll

 • Svenska: grundläggande.
 • Samhällsorientering.
 • Planering utifrån dina yrkeskunskaper, arbetslivserfarenhet och studiebakgrund.
 • Hälsa och motion.
 • Studiebesök, kopplade till de kunskapsområden som behandlas.
 • Viss studie- och yrkesvägledning.

Kursen riktar sig till dig som:

 • Är asylsökande, oavsett boendeform.
 • Kommer från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet.
 • Har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende.
 • Är 18 år och äldre.
 • Har ett giltigt LMA-kort.

Bahare från Svenska från dag ett berättar

Viktigt

Personer som är asylsökande ska ha ett giltigt LMA-kort – en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket.
Personer med uppehållstillstånd ska ha ett uppehållstillståndskort, utfärdat av Migrationsverket och bo i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kursstart och omfattning

Heltid. Löpande antagning.

Kostnader/avgift

Utbildningen är kostnadsfri.

Hitta hit

Du tar dig enkelt till Sundsgårdens Folkhögskola med buss 218 eller 219 från Helsingborg C. Från Landskrona tar du buss 218. Busstationen heter Sundsgården.

Anmälan och frågor

Kontakta: Ellinor Pettersson, 042-19 38 38
ellinor.pettersson@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Ellinor Pettersson

Skriv ut

Dela sida

Övriga kurser