SFI – Svenska för invandrare

SFI – Svenska för invandrare

SFI (Svenska för invandrare) är till för dig som inte har svenska som modersmål, och som vill lära dig grunderna i det svenska språket. Att studera på SFI är gratis. Från och med den 13 januari 2020 erbjuder vi SFI på Sundsgårdens Folkhögskola. Hos oss kan du läsa SFI på A, B, C och D-nivå. Du läser 15 timmar i veckan. Vi börjar klockan 08.30 och du slutar kring lunch. Vi individanpassar undervisningen efter din studieförmåga.

Här berättar Bahare om sin tid på SFI hos oss

Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska lära dig att tala, läsa, skriva och förstå svenska. Du ska kunna använda dina språkkunskaper i vardagen; i arbetet eller i fortsatta studier. Under utbildningen kommer du också att få lära dig om Sverige och det svenska samhället. Vi arbetar med att forma ett ”aktivt medborgarskap” vilket innebär att stärka ditt självförtroende och öka din kunskap om och delaktighet i samhället, arbete och studier.

Metoder i undervisningen

Varje vecka tränar vi på olika sätt att tala, läsa, skriva och att lyssna. I din klass kommer det att finnas personer med olika erfarenheter, livssituationer och kunskaper. Vi anpassar utbildningen efter ditt och dina klasskamraters behov, intressen och studiemål. Vi lyssnar på varandra och hjälper varandra. Vi arbetar för att du ska ha trevligt i skolan och att det motiverar dig till att lära dig mer. Vi samarbetar ibland med övriga kurser på skolan. Du får också ta del av hela skolans kulturutbud, vilket ger dig många nya kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Du får betyg efter varje delkurs, om du har klarat delkursens mål och det nationella provet.

Så här söker du!

Vi har löpande intag varannan måndag beroende på om det finns plats i grupperna. SFI ges på olika studievägar. Vilken studieväg, eller nivå, som passar dig beror på vad du har för studieerfarenhet sedan tidigare, samt dina tidigare kunskaper i svenska.

All ansökning till SFI sker via Helsingborgs kommun, se länk:

Vill du byta från en annan skola till oss måste du först gå klart den kurs du studerar på. DU måste alltså ha studerat klart en kurs innan du kan byta skola. Man kan inte byta mitt i en kurs.

Har du fler frågor kontakta

Helene Franzén
042-19 38 49
helene.franzen@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Helene Franzén

Skriv ut

Dela sida

Övriga kurser