Etableringskurs

Etableringskurs

Etableringskursen vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och deltar inom Etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen. Innehållet anpassas efter dina behov och en eventuell yrkesutbildning men svenska språket står i centrum. Vi arbetar även med samhällsorientering och har arbetsförberedande och orienterande insatser mot arbetsmarknaden. Kursen läses under sex månaders (26 veckor) och är på heltid. Den syftar till att stärka dina möjligheter till fortsatta studier eller arbete. Vi är ca 15 deltagare i varje klass.

Etableringskurser på Sundsgården

Innehåll

 • Svenska
 • Språkcafé
 • Språkstöd – studiestöd
 • Studieteknik – studieförberedande insatser
 • Samhällsorienterade aktiviteter
 • Arbetsförberedande insatser
 • Grundläggande datakunskaper
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Studiebesök
 • Teaterbesök
 • Konserter
 • Föreläsare
 • Filmvecka
 • Utflykter
 • Företagsbesök
 • Integration – olika temaarbete med andra klasser på skolan

Vad gör du efter kursen?

Du får ett kompetensintyg som ligger till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Du får en plan som du och studie och yrkesvägledaren gemensamt upprättat för en fortsatt väg genom studier eller till arbete. Genom oss kan du fortsätta dina möjligheter genom studier. Vi erbjuder bland annat Grunden-svenska med förstärkt svenska för dig som vill ha grundskolekompetens. Vill du fortsätta studera hos oss kan du läsa in gymnasiekompetens. D kan välja mellan fem olika linjer eller studera en yrkesutbildning.

Kursstart

Inget fast startdatum. Vi tar in under hela läsåret genom att man kontaktar sin handläggare på AF. 

Har du frågor?


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

rektor anneli appelskog sundsgårdens folkhögskola
Anneli Appelskog

Skriv ut

Dela sida

Övriga kurser