Bibel distans

Bibel distans

Vill du gå en bibelskola och fördjupa din kunskap om Bibelns berättelser? Har du inte tid eller möjlighet att studera på heltid på annan ort? Är du ”mitt i livet”?

Bibelkursen ges på halvdistans med sex fysiska lördagsträffar på Sundsgården. Den går på kvartsfart över två terminer för att göra det möjligt att kombinera arbete och studier.

Denna distanskurs ger dig kunskap och redskap för att bättre kunna förstå Bibelns texter och därmed kunna fördjupa livsförståelse och tro. Samtal och diskussioner mellan deltagarna syftar även till att ge en större förståelse och acceptans för olika tolkningar och åsikter. Huvuddelen av kursinnehållet förmedlas i de fysiska träffarna på Sundsgården som sker tre gånger per termin, där samtalet på plats utgör en viktig del i helheten. Innehållet i dessa följs sedan upp på distans via internet på en för kursen gemensam plattform.

Deltagare berättar

“Nu läser jag Bibeln med helt andra ögon än när jag började kursen. Både att jag känner en stor längtan och att jag förstår den på ett annat sätt. Så tack för det! Det är spännande det här hur man plötsligt får syn på saker i sitt liv genom att ha väckt vissa frågor och tankar. Plötsligt ser man saker som samstämmigt pekar åt ett visst håll. Det är en spännande resa.”

Pdf om kursen

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i sex delkurser, där första terminen fokuserar på Gamla testamentet och andra terminen på Nya testamentet. Den preliminära kursplanen ser ut som följer:

  • Delkurs 1: Böckernas bok. Introduktion om bibeln. Finns Jesus i hela bibeln?
  • Delkurs 2: Gamla testamentet blir nytt. Vandringen med Gud. Kallelse.
  • Delkurs 3: Det profetiska. Gud talar, vi lyssnar.
  • Delkurs 4: Fyra evangelier. Evangeliernas tillkomst. Vad ville de berätta.
  • Delkurs 5: Den helige Ande. Löfte och uppfyllelse. Den tidiga kyrkan. Andens yttringar
  • Delkurs 6: Martyriet. Nåden att lida. Kyrkohistoriskt perspektiv.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om Bibeln och få redskap för att bättre förstå dess innehåll. Det spelar därför ingen roll hur mycket eller lite du kan om Bibeln sedan tidigare, hur gammal du är, om du arbetar, är arbetslös eller pensionär. Har du intresset, så är kursen riktad till dig.

Eftersom en hel del av undervisningen sker över internet, så behöver du ha en grundläggande vana vid att hantera en dator.

Hur fungerar studierna?

Föreläsningar ges på de sex lördagsträffarna. Dessa får man sedan hemskickade som ljudfiler tillsammans med annat material och arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att skriva texter kring olika ämnen vilka skickas via e-post till kursledaren som läser och kommenterar. Kan man inte vara med en lördag så får man ändå materialet hem via e-post samt en extrauppgift.

Behörighet och studieomdöme

Inga särskilda förkunskaper krävs för deltagande i kursen. Eftersom mycket av kursen ges via internet behöver deltagarna dock ha grundläggande färdigheter i hantering av en dator. Kursen ger inga formella poäng eller särskild behörighet till fortsatta studier, men ett studieintyg över genomgången kurs ges till varje deltagare vid kursens slut.

Kostnader

Undervisningen är, som all folkhögskoleundervisning, kostnadsfri. De kostnader som kan komma i fråga handlar om mat och logi under träffarna samt viss kostnad för undervisningsmaterial.

Kurstid och ansökan

Kursen startar med en uppstartsdag på Sundsgården lördagen den 27 augusti 2022 och avslutas till våren 2023.
Lärare är Robert Södertun. Teologie kandidat, Filosofie magister i kommunikation, information och präst.

Ansök genom att klicka på knappen TILL ANSÖKAN.

Frågor om kursen
Robert Södertun, 0701-83 55 50, robert@kreativabudskap.se

Övriga frågor
Rektor Anneli Appelskog, 042-19 38 05, anneli.appelskog@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Robert-Sodertun
Robert Södertun

Skriv ut

Dela sida

Distanskurser Profilkurser