Mänskliga Rättigheter kurs 2

Mänskliga Rättigheter kurs 2

Kurs 2 är högskoleförberedande och vänder sig till dig som behöver ett års studier innan vidare studier på högskola eller universitet. 

Kurser vi läser i kurs 2

Eng 6 – Sv 2/SVA 2 – Sv3/SVA3 – Ma (individuell nivå) – Hi 1b – Sh 1b – Nk 2 (valfritt) 
Utöver behörighetsgivande kurser så berör vi även ämnen såsom Studieteknik, Kommunikation och Projekt kopplat till Mänskliga Rättighetsfrågor. 

Kursinnehåll 

Vi arbetar mycket med frågor som rör vår omvärld. Vi lägger stor vikt vid att beröra ämnen som demokrati, omvärldsspaning, livsfrågor och mänskliga rättigheter. Vi tränar på kommunikation, kritiskt tänkande och ökade insikter. Vi vidgar förståelsen för omvärlden och oss själva genom att belysa och analysera olika perspektiv. Vår inriktning, mänskliga rättigheter, genomsyrar en stor del av vår undervisning. 

Du får kontinuerlig respons på ditt arbete, samt att vi tränar på olika former av studieteknik, vilket gör att du kommer att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid att träna på olika redovisnings- och arbetsformer för kunna stärka ditt självförtroende och förbereda dig inför framtida utbildning och/eller yrke. Vi åker på studiebesök, lyssnar på gästföreläsare och anordnar Sundsgårdens MR-dagar. 

Vi jobbar nära varandra i sammanhållna grupper – vilket vi anser vara ett givande arbetssätt. Dina idéer och tankar är värdefulla och bidrar till utformningen av läsårets innehåll. Vi ser att dina tidigare erfarenheter är en tillgång för vårt sätt att arbeta. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans! 

Vi tränar på vetenskapligt skrivande genom att bland annat under VT skriva ett specialarbete kopplat till Sv3/SVA3.  

Vårt mål är att rusta dig så bra som möjligt inför dina kommande studier! 

Antagningsvillkor  

Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. När du ansökt blir du kallad till en intervju där vi kartlägger dina förkunskaper. Till kurs 2 krävs godkänt betyg från gymnasiet i Svenska A/1/SVA1 – 1Matematik A/1 och Engelska A/5, samt ha goda förutsättningar att starta en högskoleförberedande kurs.
Studierna bedrivs på heltid. 

Kostnader/avgift  

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1450 kr per termin.
Du förväntas ha en egen dator. Det är möjligt att hyra dator på skolan och mer om detta hittar du under “Kostnader”
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Studiemedel (CSN)  

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN. 

Kurstid och ansökan 

Kurstiden är 1 år. Du ansöker genom att klicka på knappen ANSÖK.
Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

Vi har endast intag en gång per läsår – med start i augusti.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Anja Jarekvist
Anja Jarekvist
Erik Nilsson
Erik Nilsson

Skriv ut

Dela sida

Allmän kurs - behörighetsgivande