Mänskliga Rättigheter kurs 1

Mänskliga Rättigheter kurs 1 

Kurs 1 vänder sig till dig som behöver mer än ett års studier för att kunna få behörighet till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du behöver ha klarat din grundskola. Oavsett vad du har med dig efter grundskolan, så hittar vi en lösning som passar dig som individ! 

Du ges möjlighet att få grundläggande behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena. Kursen ger behörighet till yrkeshögskola men för att erhålla behörighet till högskola och universitet krävs att du även läser kurs 2. 

Intag sker löpande. 

Kurser vi läser i kurs 1

Eng 5 – Sv 1/SVA 1 – Ma 1 – Hi 1a1 – Sh 1a1- Nk 1 – Rel 1.
Utöver behörighetsgivande kurser så berör vi även ämnen som Studieteknik och Projekt kopplat till Mänskliga Rättighetsfrågor. 

Kursinnehåll 

Vi arbetar mycket med frågor som rör vår omvärld. Vi lägger stor vikt vid att beröra ämnen så som demokrati, omvärldsspaning, livsfrågor och mänskliga rättigheter. Vi tränar på kommunikation, kritiskt tänkande och ökade insikter. Vi vidgar förståelsen för omvärlden och oss själva genom att belysa och analysera olika perspektiv. Vår inriktning, mänskliga rättigheter, genomsyrar en stor del av vår undervisning. 

Du får kontinuerlig respons på ditt arbete, samt att vi tränar på olika former av studieteknik, vilket gör att du kommer att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid att träna på olika redovisnings- och arbetsformer för kunna stärka ditt självförtroende och förbereda dig inför framtida utbildning och/eller yrke. Vi åker på studiebesök, lyssnar på gästföreläsare och anordnar Sundsgårdens MR-dagar. 

Vi jobbar nära varandra i sammanhållna grupper – vilket vi anser vara ett givande arbetssätt. Dina idéer och tankar är värdefulla och bidrar till utformningen av läsårets innehåll. Vi ser att dina tidigare erfarenheter är en tillgång för vårt sätt att arbeta. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans! 

Antagningsvillkor  

Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Till årskurs ett krävs godkänt i matematik, svenska och engelska från grundskolan (åk 9).  

När du ansökt blir du kallad till en intervju där vi kartlägger dina förkunskaper. 

Studierna bedrivs på heltid. 

Kostnader/avgift  

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1450 kr per termin.
Du förväntas ha en egen dator. Det är möjligt att hyra dator på skolan och mer om detta hittar du under “Kostnader”
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Studiemedel (CSN)  

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN. 

Kurstid och ansökan 

Kurstiden är 1-2 år beroende på vad du har med dig sedan innan. Du ansöker genom att klicka på knappen ANSÖK.  Ansökan kan även göras fortlöpande genom läsåret.

Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.

 


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Anja Jarekvist
Anja Jarekvist
Erik Nilsson
Erik Nilsson

Skriv ut

Dela sida

Allmän kurs - behörighetsgivande