Språka – För utrikesfödda

Språka – För utrikesfödda

Vi vill hjälpa dig som är utrikesfödd att förbättra dina kunskaper i det svenska språket. Vi gör detta genom att träffas på Sundsgårdens Folkhögskola två gånger i veckan. På Språka lär och pratar vi svenska på ett nytt sätt.

Vi språkar genom att vara kreativa. Vi vill inspirera dig genom olika typer av skapande och upplevelser såsom film, bild, sång, musik, rollspel och teaterbesök. Här lär vi oss nya ord och nya fraser. Vi lär tillsammans med andra och finner samtidigt nya vänner och nya sammanhang.

Målgrupp

Kvinnor och män som är klara med SFI B-C men behöver bli bättre på svenska, motiveras och stödjas samt vägledas mot en framtid full av intressen och sysselsättning. Deltidskurs för dig som är dagledig. Vi träffas två eftermiddagar i veckan. Kursen är på två terminer, 6 timmar per vecka.

Kursstart och tider

Löpande intag. Kontakta kursföreståndaren för mer information.
Vi träffas två eftermiddagar i veckan.

Kursinnehåll

Svenska språket, kommunikation, kreativitet och samhällskunskap

 • Du få ökad och fördjupad kunskap i det svenska språket.
 • Vi använder kreativa metoder för att utveckla språket.
 • Du övar dig på att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Vi lär oss om hur samhället fungerar och om hur vi hittar viktig information.
 • Datorkunskap och digital kommunikation.

Motivation

 • Vi vill öka din motivation och framtidstro samt din lust till att lära dig nya saker.
 • Vi vill öka din självkänsla, självtillit och självförtroende.
 • Vi vill öka din kunskap om hur samhället fungerar och visa vilken hjälp och stöd samhället kan erbjuda.
 • Vi pratar om hur våra och andras vardagsliv ser ut.
 • Vi vill att du och gruppen ska vara med och bestämma vad vi ska arbeta med.

Vägledning

 • Vi kan tillsammans hitta en meningsfull sysselsättning för dig.
 • Friskvård – Vi pratar om hur viktigt det är med rörelse och hälsa.

Intyg

På Sundsgårdens folkhögskola får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri.

Kurslängd

Kursen är på 1-2 år och 6 timmar per vecka.

Ansöka

Kontakta Anna Elbing för info: anna.elbing@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Anna Elbing

Anna som är kursföreståndare på Språka beskriver kort kursen.

Skriv ut

Dela sida

Profilkurser