Språka – För äldre utrikesfödda

Språka – För äldre utrikesfödda

Vi vill bryta ensamhet och segregation för utlandsfödda äldre och samtidigt bredda kunskapen i det svenska språket. Vi gör detta genom att anordna träffar på Sundsgårdens Folkhögskola två gånger i veckan. På Språka lär och pratar vi svenska på ett nytt sätt.

Vi Språkar genom att använda kreativa uttryckssätt. Vi använder olika typer av skapande, upplevelser och inspirationer. Vi använder olika kreativa uttryckssätt som sång, musik och rytm. Vi kommunicerar genom färg och form genom sömnad och andra handarbeten. Vi hittar former för att Språka genom teater och digitala verktyg. Här lär vi oss nya ord och berikar vårt språk med nya fraser och strukturer. Vi lär tillsammans med andra och finner samtidigt nya vänner och nya sammanhang.

Målgrupp

Kvinnor och män som är klara med SFI B-C men behöver förstärka sin svenska, motiveras och stödjas samt vägledas mot en framtid full av intressen och sysselsättning. Deltidskurs för dig som är äldre och dagledig (om du är yngre och vill söka till kursen, kontakta Lana). Vi träffas två dagar i veckan och berikar våra liv med både teoretiska och praktiska ämnen. Kursen är en allmän kurs på två terminer, 6 timmar per vecka.

Kursstart och tider

Kontakta kursföreståndaren för mer information.

Kursinnehåll

Svenska språket, kommunikation, kreativitet och samhällskunskap

 • Du få ökad och fördjupad kunskap i det svenska språket.
 • Vi arbetar med kreativa metoder för att Språka kring.
 • Du övar dig på att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Vi lär oss om hur samhället fungerar och hur vi hittar viktig information och varandra.
 • Datorkunskap och digital kommunikation.

Motivation

 • Öka motivationen och framtidstron samt att väcka lusten för att lära sig nya saker.
 • Öka självkänslan, självtilliten, självförtroendet.
 • Öka medvetenheten och kunskapen vad som finns i vårt samhälle att vad man kan ta del av.
 • Vardagskunskap och om livspusslet.

Vägledning

 • Vi hittar gemensamt en meningsfull sysselsättning för dig.
 • Friskvård – Att hitta vägen till ett rikt friluftsliv och ge kunskap om vikten av både kroppslig och själslig hälsa.

Intyg

På Sundsgårdens folkhögskola får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri.

Kurslängd

Kursen är på 2 år och 6 timmar per vecka.

Ansöka

Fram t.o.m 11 juli: Kontakta Lana Perico för info: 042-19 38 00. Därefter byts kontaktperson.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Lana Perico
Lana Perico

Skriv ut

Dela sida

Behörighetsgivande kurser