Allmän kurs med inriktning Vårdbiträde

Allmän kurs med inriktning Vårdbiträde

Vill du arbeta med människor och omvårdnad i framtiden? Saknar du något eller några ämnen från grundskolan? På Allmän kurs med inriktning Vårdbiträde får du möjlighet att läsa in ämnen från grundskolan samtidigt som du studerar kurser inom vård och omsorg.

Kursinnehåll

• Anatomi och fysiologi 

• Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 

• Gerontologi och geriatrik 

• Hälso- och sjukvård 

• Omvårdnad 

• Psykologi 

• Social omsorg 

• Svenska 

• Samhällskunskap

• Matematik

• Engelska

Svenska, samhällskunskap, matematik och engelska läses på grundskolenivå. Vårdkurserna är på gymnasienivå och följer delar av Skolverkets nationella yrkespaket för vårdbiträde. 

Arbetssätt

På utbildningen jobbar vi tematiskt, alltså med flera ämnen samtidigt, över hela studietiden, med dina förkunskaper och ambitioner som utgångspunkt. Vi blandar teori med praktiska övningar där vi utgår ifrån olika situationer och utmaningar i arbetslivet. Även en längre praktik ingår.

En central del i arbetssättet är samtalet; både i par, i grupp och i helklass. Kommunikation, bemötande och etik kommer att finnas med i alla delar av kursens delmoment, dels för att du ska lära känna dig själv och dels för att du ska lära dig att bemöta och hantera andras tankar och värderingar.

Efter kursen

Efter avslutad kurs kan du antingen söka jobb som vårdbiträde inom äldreomsorg eller hemtjänst, men också inom handikappomsorg eller annan vårdgivande verksamhet.

Du kan också välja att studera vidare till undersköterska på Sundsgårdens Vård- och omsorgsutbildning eller fortsätta med andra studier på gymnasienivå.

Antagningsvillkor

• Språkkunskaper: Om du inte har svenska som modersmål bör du ha SFI D, eller motsvarande kunskaper. 

• Du deltar i en intervju som en del av antagningen.

• Du har fyllt 18 år, eller fyller 18 år under 2022.

Kurstid

Kurstid: 17 januari – 21 december 2022, eventuellt studier även 2023.

Kurstiden är 1-2 år, beroende på dina förutsättningar och förkunskaper. I utbildningen ingår också praktik. 

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskola 50%, Gymnasienivå 50%


Läs mer här!

Kostnader

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1325 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Kontakt

Kontakta: Johan Falk, Kursföreståndare 

Tel: 076-540 38 03

johan.falk@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Johan Falk

Skriv ut

Dela sida

Allmän kurs - behörighetsgivande