Läs & Skriv – Gymnasienivå

Allmän kurs Läs & Skriv

Vi vänder oss till dig som har svårt med läsning och skrivning. Dina svårigheter kan även finnas i andra ämnen som engelska och matematik. Du får chansen att klara av de ämnen som ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Du möter en lugn och spännande studiemiljö. Kunnig personal och tillgång till anpassade programvaror och lärverktyg borgar för en ökad kompetens inom läs- och skrivområdet.

Kursinnehåll

Denna kurs riktar sig till dig som upplever att du har svårt för att läsa och/eller skriva och vill förbättra dina förmågor inom detta. På utbildningen läser du gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du tränar upp din språkliga medvetenhet och kommunikationsförmåga. Du har också möjlighet att förberedas inför högre studier. Du tränar din språkliga medvetenhet genom ämnen såsom uppsatsskrivning, studieteknik samt digitala lärverktyg.

Studierna sker på motsvarande gymnasienivå där det livslånga lärandet sätts i fokus. I kursens innehåll ingår också en del mindre tema/projekt, då bryter vi upp ordinarie schema för arbeta med fördjupning inom olika ämnen. Som kursdeltagare erbjuds du en anpassad studiegång samt en individuell studieplan för att skapa goda chanser för dig att uppnå dina studiemål på utbildningen.

ADHD/ADD-informatör eller hjälpmedelsinformatör:

Som kursdeltagare kommer du att studera teoretiskt kring begreppet generella läs- och skrivsvårigheter. Du kan också utbilda dig till ADHD/ADD-informatör eller hjälpmedelsinformatör. Som informatör får du under utbildningens gång möjligheter att delta i skolans kortkurser. På informatörsutbildningen ingår en praktikvecka där du får möta läs- och skrivproblematik i andra pedagogiska miljöer och sammanhang. Efter avslutad kurs kan du erhålla ett utbildningsbevis som styrker dina kunskaper som informatör.

Mål

Målen för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Målen kan innebära att uppnå grundläggande behörighet och/eller komplettera för bristfällig skolgång. Du som väljer att utbilda dig till informatör får ett utbildningsbevis om detta. Du får ökad språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga. Dina kunskaper om läs- och skrivstrategier ökar samt kunskap om vilka tekniska lärvertyg just du kan dra nytta av.

Behörighet och studieomdöme

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter varje avslutat läsår. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier. 

Antagningsvillkor

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Du ska ha uppnått godkänt resultat inom svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Din ansökan ska vara komplett (se skolans antagningsblankett). Efter ansökan kan du bli kallad till intervju. Vid antagningsprocessen utgår vi från folkbildningsrådets prioriterade områden, som bland annat omfattar aspekter såsom jämställdhet, demografi, sociokulturell bakgrund med mera.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1660 kr per termin. Kostnaden för internat- och externatavgift hittar du här:

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och där finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun.

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.

Kurstid och ansökan

Skicka in din ansökan helst före den 31 maj.  Klicka på knappen ANSÖK.
Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Anna Strömberg Pamp

Skriv ut

Dela sida

Allmän kurs - behörighetsgivande