Grunden – Grundskolenivå

Gymnasie- och yrkesförberedande kurs

Grunden är för dig som vill få behörighet motsvarande svensk grundskolekompetens. Det är en kurs som hjälper dig att komma igång med studierna så att du sedan ska kunna läsa vidare på motsvarande gymnasienivå, eller yrkesutbildning. Du finns i en trygg miljö där vi arbetar både enskilt och i grupp. Vi deltar i temadagar och gemensamma samlingar tillsammans med de andra deltagarna på skolan. 

Mål och behörighet

Målet är att du ska få de kunskaper och färdigheter du behöver för att studera vidare på gymnasienivå. När du blivit godkänd i de behörighetsgivande ämnena får du ett intyg och ett omdöme som du använder för att söka vidare till studier på motsvarande gymnasienivå.

Antagningsvillkor 

Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. När du har ansökt blir du kallad till en intervju där vi kartlägger dina förkunskaper och får reda på dina mål med att gå kursen.

Du får visst pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning. Däremot kan du inte studera och samtidigt vara i behov av vård eller rehabilitering på skolan.  

För vem?

  • För dig som behöver/ vill ha motsvarande grundskolekompetens.
  • För dig som har minst godkänd SFI D, eller motsvarande.
  • För dig som vill bli bättre på att studera och öka dina chanser att få jobb.
  • För dig som vill studera på heltid och lära känna nya vänner i en fantastisk miljö.

Ämnen du läser

  • Svenska/ Svenska som andraspråk, SVA Grund.
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap (t.ex. omvärldskunskap, arbetsmarknadsorientering, privatekonomi mm)

I kursen ingår också

Studieteknik, digital kompetens, skapande aktiviteter, hälsofrämjande aktiviteter, tematiskt arbete och mycket mer.

Kostnader/avgift 

Avgiften för kursmaterial, resor i samband med studiebesök och annat vi gör tillsammans är 1480 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här:  

Studiemedel (CSN) 

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kurstid och ansökan

Kurstiden är 1-2 år beroende på förkunskaper och hur snabbt du lär dig. Du ansöker senast den 31 maj (eller 15 dec vid antagning till vårterminen).  Antagning görs efter ansökningstidens utgång och därefter löpande.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Helene Franzén

Helene som är kursföreståndare på Grunden beskriver kort utbildningen.

Skriv ut

Dela sida

Allmän kurs - behörighetsgivande