Asperger – Gymnasienivå

Allmän kurs Asperger

Allmän kurs Asperger vänder sig till dig som har en autismspektrumdiagnos, som till exempel Aspergers syndrom, högfungerande autism, autism och är klar med dina grundskolestudier. Kursen ger dig nya möjligheter att nå dina mål. Du som är motiverad att studera får en möjlighet att fullfölja studier på motsvarande gymnasienivå. Du får samtidigt insikt och kunskap om din diagnos. Målet är också att öka din självkännedom och ge dig strategier för ett fungerande vardagsliv.

Kursinnehåll

Här får du dels studera gymnasiegemensamma ämnen, för att kunna nå grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier och dels läser du våra olika profilämnen. Studier på Aspergerlinjen ger därför också kunskaper om autismspektrumdiagnoser, träning av din kommunikativa förmåga samt möjlighet att stärka din medvetenhet, självkännedom och självkänsla. Vi arbetar med individuell kartläggning och visuell pedagogik.

Klassen har plats för 22 studerande och vi utarbetar individuella studieplaner och scheman. Varje studerande får en mentor för samtal och uppföljning. Skoldagen är sammanhängande, studierna strukturerade och det finns god tillgång till pedagogiskt stöd.

Mål

Kursens mål är att ge dig förutsättningar att nå grundläggande behörighet för högskola, universitet eller yrkeshögskola och/eller komplettera tidigare gymnasieutbildning. Dina studiemål för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Utöver studiemål är målet att du har en beredskap att möta nya miljöer i privatlivet. Det kan gälla eget boende eller deltagande i någon aktivitet som du inte prövat förut där du möter människor med andra livserfarenheter än dina egna. Du har fått strategier för vardagslivet och utökat din självkännedom.

Behörighet och studieomdöme

Intyg på uppnådd behörighet i gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter ges efter varje avslutat läsår, om behörighet uppnåtts. Hur lång studietid du behöver för att nå gymnasiekompetens beror på din studiebakgrund när du börjar hos oss och på dina behov. Efter avslutade studier ges även ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Det är dina studieresultat som avgör om du är eller blir behörig till högre studier.

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid. Om du har beviljats boendestöd från din hemkommun blir du i boendet coachad i vardagsfärdigheter och olika sociala sammanhang samt handledd i vardagssysslor.

Vi ser ett samband mellan lyckade studier och coachning på internatet. När du ansöker till Aspergerlinjen och vill bo på internatet, tag då kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen, för att ansöka om boendestöd.

Antagningsvillkor

 • Du är 18 år eller äldre
 • Du har varit på studiebesök med intervju.
 • Du har deltagit på Prova-på-kurs. P g a Corona arrangeras inga i nuläget. Vänligen se under ”prova på kurser” längre ned på sidan
 • Du har skickat in en ansökan till linjen. Tillsammans med din ansökan bifogar du:
  • Ett foto 
  • Ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå på Aspergerlinjen.
  • Personbevis 
  • Ett utlåtande från habilitering, psykolog eller läkare på din funktionsnedsättning. (Detta skickas direkt per post till kursföreståndare Pia Möller) 
  • Samlat betygsdokument från tidigare utbildning/utbildningar.

Studiebesök

För att kunna bli antagen till linjen, måste du ha varit på ett studiebesök med intervju. Du bokar studiebesöket med Kursföreståndare Pia Möller, kontaktuppgifter se ovan. Studiebesöket varar ca en timme och ger dig möjlighet att se hur det ser ut på Sundsgården och våra lokaler.

Du får träffa personal, får en inblick i våra ämnen och studierna på linjen. Samtidigt får vi tillfälle att möta dig och få kännedom om din studiebakgrund och dina studiemål. Givetvis får man ha med sig anhörig och/eller kontaktperson.

Prova-på-kurs

Obs! Tills vidare inställda pga Corona. Om du är intresserad av linjen, men inte har gått ”prova-på-kurs”. Anmäl dig till linjen, dvs gör en ansökan eller skicka en intresseanmälan till Pia Möller via mejl: pia.moller@sundsgarden.se så blir du kontaktad och får erbjudande om att gå ”prova-på-kurs” senare i vår eller alternativ till prova-på, i det fall vi inte kan arrangera.

För att kunna bli antagen till studier vid Aspergerlinjen måste du ha varit på “Prova på dagar”. Tag kontakt med kursföreståndare Pia Möller för att få mer information och boka Prova-på-kurs.

Under Prova-på kursen får du prova på hur det är att studera på Aspergerlinjen. Du deltar på lektioner, ser lokalerna och träffar personal. Möjlighet att bo på skolan finns under kursen.

Prova på kursen kostar 1500 kr om du bor på internatet, inkluderat helpension och kursmaterial. Då bor du tre nätter och är här fyra skoldagar. Pendlar du hit kostar kursen dig 300 kr för fyra skoldagar.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 3220 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här: 

Prova- på kurser VT 2020

4/2 – 7/2
3/3 – 6/3
23/3 – 26/3

Kurstid och ansökan

Skicka in din ansökan före den 15 april. Klicka på knappen TILL ANSÖKAN.
Du som vill göra en intresseanmälan till vår kursföreståndare klickar på knappen INTRESSEANMÄLAN för att fylla i dina uppgifter. Senare i ansökningsprocessen behöver du komplettera med fler uppgifter.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Pia Mölller
Pia Möller

Skriv ut

Dela sida

Behörighetsgivande kurser