Allmän kurs AST – Gymnasienivå

Allmän kurs AST – Gymnasienivå

Allmän kurs AST vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrat och är klar med dina grundskolestudier. Kursen ger dig nya möjligheter att nå dina mål. Du som är motiverad att studera får en möjlighet att fullfölja studier på motsvarande gymnasienivå. Du får samtidigt insikt och kunskap om din diagnos. Målet är också att öka din självkännedom och ge dig strategier för ett fungerande vardagsliv.

Kursinnehåll

Här får du dels studera gymnasiegemensamma ämnen, för att kunna nå grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier, och dels läser du våra olika profilämnen. Studier på Allmän kurs AST ger därför också kunskaper om autismspektrumdiagnoser, träning av din kommunikativa förmåga samt möjlighet att stärka din medvetenhet, självkännedom och självkänsla. Vi arbetar med individuell kartläggning och visuell pedagogik.

Klassen har plats för 20 studerande. Undervisning sker ofta i halvklass. Varje studerande får en mentor för samtal och uppföljning. Skoldagen är sammanhängande, studierna strukturerade och det finns god tillgång till pedagogiskt stöd.

Mål

Kursens mål är att ge dig förutsättningar att nå grundläggande behörighet för högskola, universitet eller yrkeshögskola och/eller komplettera tidigare gymnasieutbildning. Dina studiemål för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Utöver studiemål är målet att du får en beredskap att möta nya miljöer och aktiviteter, möta människor med andra livserfarenheter än dina egna, ge strategier för vardagslivet och utökad självkännedom.

Antagningsvillkor

  • Du är 18 år eller äldre
  • Du har varit på studiebesök med intervju. (läs nedan)
  • Du har deltagit på Prova-på-kurs. (läs nedan)
  • Du har godkänt i svenska och engelska från åk 9

Studiebesök

För att kunna bli antagen till linjen, måste du ha varit på ett studiebesök med intervju. Du bokar studiebesöket genom att klicka på länken nedanför.

Studiebesöket varar ca en timme. Du får träffa personal, får en inblick i våra ämnen och studierna på linjen, se lite av Sundsgården. Samtidigt får vi tillfälle att möta dig och få kännedom om din studiebakgrund och dina studiemål. Det är bra att ha med en anhörig och/eller kontaktperson på studiebesöket.

Kontakta kursföreståndare Petra Nielsen för att boka studiebesök:
petra.nielsen@sundsgarden.se

Prova-på-kurs

För att kunna bli antagen till studier vid Allmän kurs AST måste du ha varit på “Prova på dagar”. Tag kontakt med kursföreståndare Petra Nielsen för att få mer information och boka Prova-på-kurs.

Under Prova-på kursen får du prova på hur det är att studera på Allmän kurs AST. Du deltar på lektioner, ser lokalerna och träffar personal. Möjlighet att bo på skolan finns under kursen.

Prova på kursen kostar 1 845 kr om du bor på internatet, inkluderat helpension och kursmaterial. Då bor du tre nätter och är här fyra skoldagar. Pendlar du hit kostar kursen dig 450 kr för fyra skoldagar.

Kurstid och ansökan

Kurstiden varierar från 1 – 3 år. Hur lång studietid du behöver för att nå gymnasiekompetens beror på din studiebakgrund när du börjar hos oss, på dina behov och på dina mål. 

Ansök före den 15 april (eller 15 december om e v antagning till vårterminen).

Om du är nyfiken, men inte vet om du vill ansöka? Gör en intresseanmälan till vår kursföreståndare. Klicka på knappen INTRESSEANMÄLAN överst och ange dina kontaktuppgifter. Så blir du kontaktat av kursföreståndaren.

Boende

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid. Om du har en neuropsykiatrisk diagnos (Autism, Asperger, ADHD etc.), eller av andra skäl behöver stöd och hjälp i ditt boende på skolan, kan du ansöka om boende med extra stöd. Det kan t. ex. handla om stöd för att bli självständig med att komma i tid till skolan, hygien, tvätt/städning, social interaktion osv. Stödpersonal finns på skolan alla vardagar och i viss mån på helgerna. För deltagare som bor med extra stöd tillkommer en kostnad och avtal angående betalning av extra stöd ska vara klart innan inflyttning. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos din hemkommun för att få hjälp med denna kostnad.

Studiemedel (CSN)  

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.
Läs mer här!

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för läromedel, skoldator, resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 3220 kr per termin.
Kostnad för internat- och externatavgift tillkommer, läs mer här: 

 


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

petra nielsen
Petra Nielsen

Petra, som är kursföreståndare på Allmän kurs AST, beskriver kort utbildningen:

Skriv ut

Dela sida

Allmän kurs - behörighetsgivande