Allmän kurs anpassad studiegång – Gymnasienivå

Allmän kurs anpassad studiegång – Gymnasienivå

Det här är kursen för dig som har behov av att studera i egen takt. Kursen vänder sig till dig som upplever att du behöver extra stöd i studierna, och kanske har du en ADHD eller ADD-diagnos. Här får du chansen att utifrån
dina egna behov klara de ämnen som ger behörighet att studera vidare på högskola eller yrkeshögskola. Vi erbjuder kunnig personal, tillgång till anpassade programvaror, lärverktyg och läromedel.

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till dig som upplever att du har svårt för att läsa, skriva och/eller räkna och vill förbättra dina läs- och skrivförmågor. På utbildningen läser du gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du tränar upp din språkliga medvetenhet och kommunikationsförmåga. Du har också möjlighet att förberedas inför högre studier. Vi tränar uppsatsskrivning, studieteknik samt digitala lärverktyg.

Studierna ger gymnasiekompetens för fortsatta studier eller yrkesutbildning. I kursens innehåll ingår också mindre tema och projekt. Du erbjuds en individuell studieplan och kompensatoriska hjälpmedel. Studierna bedrivs på heltid och du förväntas vara delaktig i samtliga ämnen.

Mål

Målen för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Det kan innebära att uppnå grundläggande behörighet och/eller komplettera för bristfällig skolgång. Du vinner språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga. Dina kunskaper om läs- och skrivstrategier förbättras samt kunskap om vilka digitala lärverktyg just du kan dra nytta av.

Behörighet och studieomdöme

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter motsvarande ett läsår eller kalenderår. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier.

För att bli antagen krävs:

• Du är minst 18 år
• Du har uppnått minst godkänt i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gjort en komplett ansökan på Schoolsoft
• Du har medverkat i en antagningsintervju och bedöms kunna klara studier på gymnasienivå.

Kurstid och ansökan

Vi har antagning både höst- och vårtermin. Skicka in din ansökan helst före den 31 maj eller 15 dec.

Kostnader/avgift

Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1830 kr per termin. Läs mer om kostnaden för internat- och externatavgift här (länk)

Internat

Du har möjlighet att bo på Sundsgårdens internat under din studietid och där finns möjlighet till boendestöd finansierad via din hemkommun.

Studiemedel (CSN)

Kursen berättigar till bidrag/lån från CSN. Du tar själv kontakt med CSN.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Anna Strömberg Pamp
bild saknas
Mona Persson

Skriv ut

Dela sida

Allmän kurs - behörighetsgivande