Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Vi planerar och genomför gärna uppdragsutbildningar. Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar där omfattning och innehåll anpassas till uppdragsgivarens önskemål. Det kan gälla kompetensutveckling av personal eller utbildning för andra grupper.

Vi kan fungera som samarbetspartners i olika projekt och kan även agera huvudman för utvecklingsprojekt. Vi har kompetens inom våra profiler, kunskap om former för lärande och lång erfarenhet av vuxenutbildning. Dessutom är vi en organisation med stor kompetens inom administration.

Vi har hög kompetens inom våra profilområden och erbjuder utbildningar med spetskompetens inom religion, kultur, konst, teater, musik, dyslexi, teckenspråk och aspergers syndrom. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar med hög kvalitet. Vi anpassar upplägget efter era specifika behov.

En väg mot arbete eller högre studier för arbetslösa, sjukskrivna eller andra som står långt från arbetsmarknaden kan ske genom specialanpassade kurser eller som uppdrag i ett projekt.


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

bild saknas
Sara Rooth

Skriv ut

Dela sida

Information om korta kurser