Samverkan med föreningslivet

Samverkan med föreningslivet

Sundsgården anordnar en rad kurser i samverkan med olika organisationer som studieförbund, föreningar, församlingar, handikapporganisationer och pensionärsorganisationer. Kurserna är från 1 till 14 dagar och kan genomföras året runt. Vanligast är weekendkurser.

Exempel på organisationer som vi regelbundet samverkar med är:

  • Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
  • Hörselskadades riksförbund (HRF)
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • EFS
  • Pensionärernas riksförbund (PRO)
  • Afasiförbundet
  • Astma- och allergiföreningen i Skåne
  • VIS – Vuxendöva i Sverige

Samverkan innebär följande:

En samverkanskurs på Sundsgården innebär att programmet görs i samarbete mellan oss och er. I informationsmaterialet ska det framgå att det är en samverkanskurs. Sundsgården kommer att informera om sin verksamhet och kan bidra med undervisning, som anpassas efter era behov och önskemål. Kursen måste vara öppen för alla intresserade och Sundsgården ansvarar för att det blir i form av folkbildning.

Bokning och frågor

För att boka eller diskutera en samverkanskurs, är du välkommen att kontakta oss.
Kontakta Sara Rooth på administrationen för bokning: 042-19 38 46 eller sara.rooth@sundsgarden.se


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

bild saknas
Sara Rooth

Skriv ut

Dela sida

Information om korta kurser