Grav hörselskada – kortkurs

Korta kurser för personer med hörselnedsättning och behov av visuellt stöd

Under mer än 20 år har vi haft korta veckolånga kurser för deltagare med hörselnedsättning och behov av visuellt stöd. Inriktningen är TSS/Tecken som stöd. Det övergripande målet för kurserna är att öka din delaktighet och möjlighet att påverka och styra ditt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att du har nytta av det i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid.

Utbildningen kan ingå som en del i din habilitering för att uppnå dina egna uppsatta mål. Att ge möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i positiv folkhögskolemiljö kan vara livsavgörande. Dessutom vill vi med hjälp av kursinnehållet förmedla en hel människosyn, med kropp, själ och ande.

Sundsgården är kursansvariga och ansvarar för det pedagogiska innehållet. Rekrytering sker i samverkan med Regioner/Landsting och handikappföreningar. Folkhögskolan gör kontinuerlig utvärdering och erbjuder en för målgruppen rätt anpassad miljö och undervisning.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. För samtliga kurser betalar du en egenavgift på totalt 600 kr per kurs. (900 kr fr o m HT 24). Detta är din kostnad för 5 dagar inklusive helpension. Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, som täcker extrakostnader för till exempel ökad lärartäthet, teknisk utrustning och kursmaterial. SPSM samordnar nätverket av folkhögskolor som bedriver aktiveringskurser. Kostnader för kost och logi täcks i första hand genom bidrag från Regionerna
Till SPSM >>

Kurserna är också öppna för deltagarnas anhöriga. Egenavgiften är 1350 kr per kurs, subventionerat pris. (1650 kr fr o m HT 24). För dig som tillhör Region Skåne är priset 1950 kr. (2050 kr fr o m HT 24). Du som är yrkesverksam och som deltar i dessa kurser kan erhålla korttidsbidrag från SPSM. Bidraget är 116 kr per timme i upp till åtta timmar per dag och högs 14 dagar eller 112 timmar per kurs. Du kan som mest få bidrag för 240 timmar under ett kalenderår. Bidraget för resor är högst 1146 kr per person och kalenderår. Du får bara bidrag om resekostnaden till och från kursorten är minst 286 kr. Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 25 kr per mil. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor. Egenavgift vid färdtjänst ersätts inte.

Planerade kurser VT 2024

TSS kurs C:2 (11-15 mars)
TSS kurs B:8 (22-26 april)

TSS kurser VT 2024


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

bild saknas
Sara Rooth

Skriv ut

Dela sida

Alla våra korta kurser