Grav hörselskada – kortkurs

Korta kurser för personer med hörselnedsättning och behov av visuellt stöd

Under mer än 20 år har vi haft korta veckolånga kurser för deltagare med hörselnedsättning och behov av visuellt stöd. Inriktningen är TSS/Tecken som stöd. Det övergripande målet för kurserna är att öka din delaktighet och möjlighet att påverka och styra ditt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att du har nytta av det i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid.

Utbildningen kan ingå som en del i din habilitering för att uppnå dina egna uppsatta mål. Att ge möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i positiv folkhögskolemiljö kan vara livsavgörande. Dessutom vill vi med hjälp av kursinnehållet förmedla en hel människosyn, med kropp, själ och ande.

Sundsgården är kursansvariga och ansvarar för det pedagogiska innehållet. Rekrytering sker i samverkan med Regioner/Landsting och handikappföreningar. Folkhögskolan gör kontinuerlig utvärdering och erbjuder en för målgruppen rätt anpassad miljö och undervisning.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. För samtliga kurser betalar du en egenavgift på 100 kr/dag dvs. 500 kr. Detta är din kostnad för 5 dagar med helpension. Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, som täcker extrakostnader för till exempel ökad lärartäthet, teknisk utrustning, kursmaterial och studieresor. SPSM samordnar nätverket av folkhögskolor som bedriver anpassningskurser.
Till SPSM >>

Internatkostnaderna täcks i första hand genom bidrag från Landstingen. Kurserna är också öppna för deltagarnas anhöriga. Egenavgiften är 250 kr per dag (subventionerat pris). Den som är yrkesverksam och som deltar i dessa kurser kan erhålla korttidsbidrag från SPSM, för närvarande 82 kr/h högst 8 h/dag. Max 240h/år. Styrks med intyg från arbetsgivaren. Kostnad för resa från och till kursen ersätts om summan överstiger 200 kr. Maxbeloppet per år är 810 kr/deltagare. Egenavgift vid färdtjänst ersätts inte.

Foldrar:

Folder korta afasikurser 2020


Skriv ut

Dela sida

Kontakt

Sara Rooth
Sara Rooth

Skriv ut

Dela sida

Alla våra korta kurser